Landesmuseum      Deutsche Version  Englische Version Biologiezentrum 
ZOOLOGISCH - BOTANISCHE DATENBANK
 

Arten aus dem Gebiet: GEM Feldkirchen bei Mattighofen


Stamm Klasse Ordnung Familie Gattung Art Unterart Autor Letzter Fund
Annelida Oligochaeta Opisthopora Haplotaxidae Phreoryctes gordioides Hartmann
Annelida Oligochaeta Plesiopora Tubificidae Tubifex tubifex Müller 1992
Annelida Oligochaeta Prosopora Lumbriculidae Bythonomus lemani Grube 1992
Annelida Oligochaeta Lumbriculidae Stylodrilus heringianus Claparede 1992
Arthropoda Crustacea Decapoda Astacidae Astacus astacus Linnaeus, 1758 1904
Arthropoda Crustacea Decapoda Astacidae Austropotamobius torrentium Schrank 1904
Arthropoda Insecta Coleoptera Scarabaeidae Melolontha agg. 1997
Arthropoda Insecta Hymenoptera Cephidae Cephus pygmeus L. 1983
Arthropoda Insecta Hymenoptera Eumenidae Ancistrocerus nigricornis (Curtis, 1826) 2003
Arthropoda Insecta Hymenoptera Eumenidae Ancistrocerus trifasciatus (Müller, 1776) 2003
Arthropoda Insecta Hymenoptera Ichneumonidae Diphyus amatorius Mueller 1957
Arthropoda Insecta Hymenoptera Sapygidae Monosapyga clavicornis L. 1983
Arthropoda Insecta Hymenoptera Sphecidae Trypoxylon figulus L. 1957
Arthropoda Insecta Hymenoptera Tenthredinidae Aglaostigma fulvipes Scopoli 1983
Arthropoda Insecta Hymenoptera Tenthredinidae Macrophya recognata Zombori 1983
Arthropoda Insecta Hymenoptera Tiphiidae Tiphia femorata F. 2002
Arthropoda Insecta Hymenoptera Vespidae Vespula rufa (Linnaeus, 1758) 1983
Arthropoda Insecta Lepidoptera Lycaenidae Maculinea arion Linnaeus, 1758 1948
Arthropoda Insecta Lepidoptera Nymphalidae Proclossiana eunomia Esper, 1799 1923
Arthropoda Insecta Lepidoptera Riodinidae Nemeobius lucina Linnaeus, 1758 1931
Arthropoda Insecta Lepidoptera Satyridae Coenonympha iphis Schiff. 1931
Arthropoda Insecta Lepidoptera Sphingidae Hyloicus pinastri Linnaeus, 1758 1931
Charophyta Characeae Chara globularis Thuill. 2011
Chordata Amphibia Anura Bufonidae Bufo bufo (Linnaeus, 1758) 2002
Chordata Amphibia Anura Ranidae Rana dalmatina 2001
Chordata Amphibia Anura Ranidae Rana lessonae 2001
Chordata Amphibia Caudata Salamandridae Triturus alpestris (Laurenti, 1768) 1983
Chordata Aves Accipitriformes Accipitridae Accipiter nisus (Linnaeus, 1758) 2001
Chordata Aves Accipitriformes Accipitridae Buteo buteo (Linnaeus, 1758) 2001
Chordata Aves Accipitriformes Accipitridae Circus pygargus (Linnaeus, 1758) 2009
Chordata Aves Accipitriformes Accipitridae Milvus milvus (Linnaeus, 1758) 1998
Chordata Aves Accipitriformes Accipitridae Pernis apivorus (Linnaeus, 1758)
Chordata Aves Anseriformes Anatidae Aix sponsa (Linnaeus, 1758)
Chordata Aves Anseriformes Anatidae Anas platyrhynchos Linnaeus, 1758 2001
Chordata Aves Apodiformes Apodidae Apus apus (Linnaeus, 1758) 2001
Chordata Aves Charadriiformes Charadriidae Vanellus vanellus (Linnaeus, 1758) 2009
Chordata Aves Ciconiiformes Ardeidae Ardea cinerea Linnaeus, 1758 2001
Chordata Aves Ciconiiformes Ciconiidae Ciconia nigra (Linnaeus, 1758) 2009
Chordata Aves Columbiformes Columbidae Columba livia Gmelin, 1789 2001
Chordata Aves Columbiformes Columbidae Columba palumbus (Linnaeus, 1758) 2001
Chordata Aves Columbiformes Columbidae Streptopelia decaocto (Frivadlskzka, 1838) 2001
Chordata Aves Coraciiformes Upupidae Upupa epops Linnaeus, 1758 2009
Chordata Aves Cuculiformes Cuculidae Cuculus canorus Linnaeus, 1758 2001
Chordata Aves Falconiformes Falconidae Falco subbuteo Linnaeus, 1758 2001
Chordata Aves Falconiformes Falconidae Falco tinnunculus Linnaeus, 1758 2001
Chordata Aves Galliformes Phasianidae Coturnix coturnix (Linnaeus, 1758) 2001
Chordata Aves Galliformes Phasianidae Perdix perdix (Linnaeus, 1758) 1994
Chordata Aves Galliformes Phasianidae Phasianus colchicus Linnaeus, 1758 2001
Chordata Aves Gruiformes Rallidae Gallinula chloropus (Linnaeus, 1758) 2001
Chordata Aves Passeriformes Alaudidae Alauda arvensis (Linnaeus, 1758) 2001
Chordata Aves Passeriformes Certhiidae Certhia familiaris Linnaeus, 1758 2001
Chordata Aves Passeriformes Corvidae Corvus corone corone Linnaeus, 1758 2001
Chordata Aves Passeriformes Corvidae Corvus monedula (Linnaeus, 1758) 2001
Chordata Aves Passeriformes Corvidae Garrulus glandarius (Linnaeus, 1758) 2001
Chordata Aves Passeriformes Corvidae Pica pica (Linnaeus, 1758) 2001
Chordata Aves Passeriformes Emberizidae Emberiza citrinella Linnaeus, 1758 2001
Chordata Aves Passeriformes Fringillidae Carduelis carduelis (Linnaeus, 1758) 2001
Chordata Aves Passeriformes Fringillidae Carduelis chloris (Linnaeus, 1758) 2001
Chordata Aves Passeriformes Fringillidae Coccothraustes coccothraustes (Linnaeus, 1758) 2001
Chordata Aves Passeriformes Fringillidae Fringilla coelebs Linnaeus, 1758 2001
Chordata Aves Passeriformes Fringillidae Loxia curvirostra Linnaeus, 1758 2001
Chordata Aves Passeriformes Hirundinidae Delichon urbica (Linnaeus, 1758) 2001
Chordata Aves Passeriformes Hirundinidae Hirundo rustica Linnaeus, 1758 2001
Chordata Aves Passeriformes Laniidae Lanius excubitor Linnaeus, 1758 2009
Chordata Aves Passeriformes Motacillidae Motacilla alba Linnaeus, 1758 2001
Chordata Aves Passeriformes Muscicapidae Erithacus rubecula (Linnaeus, 1758) 2001
Chordata Aves Passeriformes Muscicapidae Muscicapa striata (Pallas, 1764) 2001
Chordata Aves Passeriformes Muscicapidae Phoenicurus ochruros (Gmelin, 1789) 2001
Chordata Aves Passeriformes Muscicapidae Turdus merula Linnaeus, 1758 2001
Chordata Aves Passeriformes Muscicapidae Turdus philomelos Brehm, 1831 2001
Chordata Aves Passeriformes Muscicapidae Turdus pilaris Linnaeus, 1758 2001
Chordata Aves Passeriformes Muscicapidae Turdus viscivorus Linnaeus, 1758 2001
Chordata Aves Passeriformes Paridae Parus ater Linnaeus, 1758 2001
Chordata Aves Passeriformes Paridae Parus caeruleus Linnaeus, 1758 2001
Chordata Aves Passeriformes Paridae Parus cristatus Linnaeus, 1758 2001
Chordata Aves Passeriformes Paridae Parus major Linnaeus, 1758 2001
Chordata Aves Passeriformes Paridae Parus palustris Linnaeus, 1758 2001
Chordata Aves Passeriformes Passeridae Passer domesticus (Linnaeus, 1758) 2001
Chordata Aves Passeriformes Passeridae Passer montanus (Linnaeus, 1758) 2001
Chordata Aves Passeriformes Sittidae Sitta europaea Linnaeus, 1758 2001
Chordata Aves Passeriformes Sturnidae Sturnus vulgaris Linnaeus, 1758 2001
Chordata Aves Passeriformes Sylviidae Acrocephalus palustris (Bechstein, 1798) 2001
Chordata Aves Passeriformes Sylviidae Acrocephalus scirpaceus (Hermann, 1804) 2001
Chordata Aves Passeriformes Sylviidae Phylloscopus collybita (Vieillot, 1817) 2001
Chordata Aves Passeriformes Sylviidae Phylloscopus trochilus (Linnaeus, 1758) 2001
Chordata Aves Passeriformes Sylviidae Regulus ignicapillus (Temminck, 1820) 2001
Chordata Aves Passeriformes Sylviidae Regulus regulus (Linnaeus, 1758) 2001
Chordata Aves Passeriformes Sylviidae Sylvia atricapilla (Linnaeus, 1758) 2001
Chordata Aves Passeriformes Troglodytidae Troglodytes troglodytes (Linnaeus, 1758) 2001
Chordata Aves Piciformes Picidae Dendrocopus major =Dendrocopos, (Linnaeus, 1758) 2001
Chordata Aves Strigiformes Strigidae Asio otus (Linnaeus, 1758) 2010
Chordata Pisces Salmoniformes Esocidae Esox lucius 1928
Chordata Reptilia Squamata Colubridae Coronella austriaca 1984
Chordata Reptilia Squamata Colubridae Natrix natrix (Linnaeus, 1758) 2001
Missing Missing Acker Acker Acker 1920
Missing Missing Seehoehe Seehoehe Seehoehe 1920
Missing Missing Wiese Wiese Wiese 1920
Mollusca Gastropoda Pulmonata Carychiidae Carychium minimum Müller O.F.
Mollusca Gastropoda Pulmonata Clausiliidae Balea biplicata biplicata Montagu 1994
Mollusca Gastropoda Pulmonata Clausiliidae Cochlodina laminata kaeufeli Gittenberger 1994
Mollusca Gastropoda Pulmonata Clausiliidae Iphigena ventricosa ventricosa Draparnaud 1979
Mollusca Gastropoda Pulmonata Clausiliidae Laciniaria biplicata biplicata Montagu 1968
Mollusca Gastropoda Pulmonata Discidae Discus rotundatus rotundatus Müller 1994
Mollusca Gastropoda Pulmonata Enidae Ena montana montana Draparnaud 1994
Mollusca Gastropoda Pulmonata Helicidae Arianta arbustorum arbustorum Linnaeus 1994
Mollusca Gastropoda Pulmonata Helicidae Cepaea nemoralis nemoralis Linne 1994
Mollusca Gastropoda Pulmonata Helicodontidae Helicodonta obvoluta obvoluta Müller 1994
Mollusca Gastropoda Pulmonata Hygromiidae Perforatella incarnata incarnata Müller 1994
Mollusca Gastropoda Pulmonata Hygromiidae Trichia plebeia Draparnaud
Mollusca Gastropoda Pulmonata Hygromiidae Trichia unidentata unidentata Draparnaud 1979
Pteridophyta Polypodiopsida Aspleniaceae Asplenium ruta-muraria L. 2003
Pteridophyta Polypodiopsida Aspleniaceae Asplenium trichomanes quadrivalens L. 2006
Pteridophyta Polypodiopsida Aspleniaceae Asplenium trichomanes L. 2006
Pteridophyta Polypodiopsida Aspleniaceae Asplenium viride Huds. 2007
Pteridophyta Polypodiopsida Blechnaceae Blechnum spicant (L.) Roth 2006
Pteridophyta Polypodiopsida Dennstaedtiaceae Pteridium aquilinum (L.) Kuhn 2004
Pteridophyta Polypodiopsida Dryopteridaceae Athyrium filix-femina (L.) Roth 2007
Pteridophyta Polypodiopsida Dryopteridaceae Dryopteris affinis borreri (Lowe) Fraser-Jenk. 2006
Pteridophyta Polypodiopsida Dryopteridaceae Dryopteris affinis (Lowe) Fraser-Jenkins 2006
Pteridophyta Polypodiopsida Dryopteridaceae Dryopteris carthusiana (Vill.) H. P. Fuchs 2004
Pteridophyta Polypodiopsida Dryopteridaceae Dryopteris dilatata (Hoffm.) A. Gray 2007
Pteridophyta Polypodiopsida Dryopteridaceae Dryopteris filix-mas (L.) Schott 2004
Pteridophyta Polypodiopsida Dryopteridaceae Gymnocarpium dryopteris (L.) Newm. 2004
Pteridophyta Polypodiopsida Dryopteridaceae Matteuccia struthiopteris (L.) Todaro 2007
Pteridophyta Polypodiopsida Dryopteridaceae Polystichum aculeatum (L.) Roth 2005
Pteridophyta Polypodiopsida Thelypteridaceae Thelypteris limbosperma (All.) H. P. Fuchs 2006
Pteridophyta Sphenopsida Equisetaceae Equisetum arvense L. 2004
Pteridophyta Sphenopsida Equisetaceae Equisetum fluviatile L. 2004
Pteridophyta Sphenopsida Equisetaceae Equisetum palustre L. 2007
Pteridophyta Sphenopsida Equisetaceae Equisetum sylvaticum L. 2004
Pteridophyta Sphenopsida Equisetaceae Equisetum telmateia Ehrh. 2004
Spermatophyta Coniferopsida Cupressaceae Thuja plicata Donn ex D. Don 2005
Spermatophyta Coniferopsida Pinaceae Abies alba Mill. 2004
Spermatophyta Coniferopsida Pinaceae Picea abies (L.) Karsten 2004
Spermatophyta Dicotyledoneae Amaranthaceae Amaranthus powellii S. Watson 2004
Spermatophyta Dicotyledoneae Amaranthaceae Amaranthus retroflexus L. 2011
Spermatophyta Dicotyledoneae Anacardiaceae Rhus typhina L. 2011
Spermatophyta Dicotyledoneae Antirrhinaceae Antirrhinum majus L. 2011
Spermatophyta Dicotyledoneae Antirrhinaceae Cymbalaria muralis Gärtn., Mey. & Scherb. 2003
Spermatophyta Dicotyledoneae Antirrhinaceae Digitalis purpurea L. 2004
Spermatophyta Dicotyledoneae Antirrhinaceae Microrrhinum minus (L.) Fourr. 2004
Spermatophyta Dicotyledoneae Antirrhinaceae Veronica anagallis-aquatica L. 2011
Spermatophyta Dicotyledoneae Antirrhinaceae Veronica arvensis L. 2004
Spermatophyta Dicotyledoneae Antirrhinaceae Veronica beccabunga L. 2004
Spermatophyta Dicotyledoneae Antirrhinaceae Veronica chamaedrys L. 2004
Spermatophyta Dicotyledoneae Antirrhinaceae Veronica filiformis Sm. 2004
Spermatophyta Dicotyledoneae Antirrhinaceae Veronica hederifolia L. 2005
Spermatophyta Dicotyledoneae Antirrhinaceae Veronica montana L. 2006
Spermatophyta Dicotyledoneae Antirrhinaceae Veronica officinalis L. 2004
Spermatophyta Dicotyledoneae Antirrhinaceae Veronica persica Poir. 2004
Spermatophyta Dicotyledoneae Antirrhinaceae Veronica polita Fries 2011
Spermatophyta Dicotyledoneae Antirrhinaceae Veronica serpyllifolia L. 2004
Spermatophyta Dicotyledoneae Antirrhinaceae Veronica sublobata M. Fisch. 2003
Spermatophyta Dicotyledoneae Apiaceae Aegopodium podagraria L. 2007
Spermatophyta Dicotyledoneae Apiaceae Aethusa cynapium L. 2004
Spermatophyta Dicotyledoneae Apiaceae Angelica sylvestris L. 2004
Spermatophyta Dicotyledoneae Apiaceae Carum carvi L. 2004
Spermatophyta Dicotyledoneae Apiaceae Chaerophyllum aureum L. 2004
Spermatophyta Dicotyledoneae Apiaceae Chaerophyllum hirsutum L. 2007
Spermatophyta Dicotyledoneae Apiaceae Daucus carota L. 2007
Spermatophyta Dicotyledoneae Apiaceae Heracleum sphondylium L. 2004
Spermatophyta Dicotyledoneae Apiaceae Pastinaca sativa sativa L. 2011
Spermatophyta Dicotyledoneae Apiaceae Pimpinella saxifraga L. 2004
Spermatophyta Dicotyledoneae Apiaceae Selinum carvifolia (L.) L. 2007
Spermatophyta Dicotyledoneae Apiaceae Torilis japonica (Houtt.) DC. 2004
Spermatophyta Dicotyledoneae Apocynaceae Vinca minor L. 2007
Spermatophyta Dicotyledoneae Araliaceae Hedera helix L. 2005
Spermatophyta Dicotyledoneae Aristolochiaceae Asarum europaeum europaeum L. 2005
Spermatophyta Dicotyledoneae Aristolochiaceae Asarum europaeum L. 2004
Spermatophyta Dicotyledoneae Asclepiadaceae Vincetoxicum hirundinaria Med. 2004
Spermatophyta Dicotyledoneae Asteraceae Achillea millefolium agg. 2004
Spermatophyta Dicotyledoneae Asteraceae Anthemis arvensis L. 2004
Spermatophyta Dicotyledoneae Asteraceae Anthemis tinctoria L. 2004
Spermatophyta Dicotyledoneae Asteraceae Arctium lappa L. 2011
Spermatophyta Dicotyledoneae Asteraceae Arctium minus Bernh. 2004
Spermatophyta Dicotyledoneae Asteraceae Artemisia vulgaris L. 2004
Spermatophyta Dicotyledoneae Asteraceae Bidens frondosus L. 2011
Spermatophyta Dicotyledoneae Asteraceae Carduus crispus L. 2007
Spermatophyta Dicotyledoneae Asteraceae Centaurea cyanus L. 2011
Spermatophyta Dicotyledoneae Asteraceae Centaurea scabiosa scabiosa L. 2007
Spermatophyta Dicotyledoneae Asteraceae Centaurea scabiosa L. 2004
Spermatophyta Dicotyledoneae Asteraceae Cichorium intybus L. 2011
Spermatophyta Dicotyledoneae Asteraceae Cirsium arvense (L.) Scop. 2004
Spermatophyta Dicotyledoneae Asteraceae Cirsium oleraceum (L.) Scop. 2004
Spermatophyta Dicotyledoneae Asteraceae Cirsium rivulare (Jacq.) All. 2007
Spermatophyta Dicotyledoneae Asteraceae Cirsium vulgare (Savi) Ten. 2004
Spermatophyta Dicotyledoneae Asteraceae Crepis biennis L. 2004
Spermatophyta Dicotyledoneae Asteraceae Crepis capillaris (L.) Wallr. 2007
Spermatophyta Dicotyledoneae Asteraceae Crepis paludosa (L.) Moench 2007
Spermatophyta Dicotyledoneae Asteraceae Erigeron acris L. 2003
Spermatophyta Dicotyledoneae Asteraceae Erigeron annuus (L.) Pers. 2004
Spermatophyta Dicotyledoneae Asteraceae Eupatorium cannabinum L. 2004
Spermatophyta Dicotyledoneae Asteraceae Galinsoga ciliata (Rafin.) Blake 2004
Spermatophyta Dicotyledoneae Asteraceae Gnaphalium sylvaticum L. 2006
Spermatophyta Dicotyledoneae Asteraceae Gnaphalium uliginosum L. 2006
Spermatophyta Dicotyledoneae Asteraceae Helianthus tuberosus agg. 2011
Spermatophyta Dicotyledoneae Asteraceae Hieracium aurantiacum L. 2010
Spermatophyta Dicotyledoneae Asteraceae Hieracium bifidum Kit. ex Hornem. 2007
Spermatophyta Dicotyledoneae Asteraceae Hieracium lachenalii C. C. Gmel. 2007
Spermatophyta Dicotyledoneae Asteraceae Hieracium laevigatum Willd. 2006
Spermatophyta Dicotyledoneae Asteraceae Hieracium murorum L. 2006
Spermatophyta Dicotyledoneae Asteraceae Hieracium pilosella L. 2004
Spermatophyta Dicotyledoneae Asteraceae Hieracium piloselloides Vill. 2004
Spermatophyta Dicotyledoneae Asteraceae Hieracium praealtum Vill. ex. Gochn. 2007
Spermatophyta Dicotyledoneae Asteraceae Hieracium sabaudum L. 2007
Spermatophyta Dicotyledoneae Asteraceae Hieracium 2006
Spermatophyta Dicotyledoneae Asteraceae Hypochoeris radicata L. 2004
Spermatophyta Dicotyledoneae Asteraceae Lapsana communis communis L. 2004
Spermatophyta Dicotyledoneae Asteraceae Lapsana communis L. 2004
Spermatophyta Dicotyledoneae Asteraceae Leontodon autumnalis L. 2004
Spermatophyta Dicotyledoneae Asteraceae Leontodon hispidus glabratus L. 2004
Spermatophyta Dicotyledoneae Asteraceae Leontodon hispidus hispidus L. 2004
Spermatophyta Dicotyledoneae Asteraceae Leucanthemum vulgare agg. 2004
Spermatophyta Dicotyledoneae Asteraceae Matricaria chamomilla L. 2011
Spermatophyta Dicotyledoneae Asteraceae Matricaria matricarioides auct. 2004
Spermatophyta Dicotyledoneae Asteraceae Mycelis muralis (L.) Dum. 2004
Spermatophyta Dicotyledoneae Asteraceae Petasites albus (L.) Gaertn. 2005
Spermatophyta Dicotyledoneae Asteraceae Petasites hybridus (L.) G., M. & Sch. 2005
Spermatophyta Dicotyledoneae Asteraceae Prenanthes purpurea L. 2004
Spermatophyta Dicotyledoneae Asteraceae Senecio germanicus glabratus Wallr. 2006
Spermatophyta Dicotyledoneae Asteraceae Senecio inaequidens DC. 2011
Spermatophyta Dicotyledoneae Asteraceae Senecio jacobaea L. 2014
Spermatophyta Dicotyledoneae Asteraceae Senecio ovatus ovatus (G. Gärtn. & al.) Willd. 2006
Spermatophyta Dicotyledoneae Asteraceae Senecio ovatus (G. Gärtn. & al.) Willd. 2004
Spermatophyta Dicotyledoneae Asteraceae Senecio sylvaticus L. 2004
Spermatophyta Dicotyledoneae Asteraceae Solidago canadensis L. 2011
Spermatophyta Dicotyledoneae Asteraceae Solidago gigantea Ait. 2011
Spermatophyta Dicotyledoneae Asteraceae Solidago virgaurea L. 2007
Spermatophyta Dicotyledoneae Asteraceae Sonchus asper (L.) Hill 2004
Spermatophyta Dicotyledoneae Asteraceae Sonchus oleraceus L. 2004
Spermatophyta Dicotyledoneae Asteraceae Symphyotrichum novi-belgii (L.) G.L. Nesom 2011
Spermatophyta Dicotyledoneae Asteraceae Tanacetum parthenium (L.) C. H. Schultz 2011
Spermatophyta Dicotyledoneae Asteraceae Tripleurospermum inodorum (L.) C. H. Schultz 2004
Spermatophyta Dicotyledoneae Asteraceae Tussilago farfara L. 2005
Spermatophyta Dicotyledoneae Balsaminaceae Impatiens glandulifera Royle 2011
Spermatophyta Dicotyledoneae Balsaminaceae Impatiens noli-tangere L. 2004
Spermatophyta Dicotyledoneae Balsaminaceae Impatiens parviflora DC. 2004
Spermatophyta Dicotyledoneae Berberidaceae Berberis vulgaris L. 2004
Spermatophyta Dicotyledoneae Betulaceae Alnus glutinosa (L.) Gaertn. 2004
Spermatophyta Dicotyledoneae Betulaceae Alnus incana (L.) Moench 2004
Spermatophyta Dicotyledoneae Betulaceae Carpinus betulus L. 2004
Spermatophyta Dicotyledoneae Boraginaceae Echium vulgare L. 2004
Spermatophyta Dicotyledoneae Boraginaceae Myosotis arvensis (L.) Hill. 2004
Spermatophyta Dicotyledoneae Boraginaceae Myosotis sylvatica Ehrh. ex Hoffm. 2007
Spermatophyta Dicotyledoneae Boraginaceae Pulmonaria officinalis L. 2005
Spermatophyta Dicotyledoneae Boraginaceae Symphytum officinale L. 2004
Spermatophyta Dicotyledoneae Boraginaceae Symphytum tuberosum L. 2005
Spermatophyta Dicotyledoneae Brassicaceae Arabidopsis thaliana (L.) Heynh. 2005
Spermatophyta Dicotyledoneae Brassicaceae Arabis glabra (L.) Bernh. 2004
Spermatophyta Dicotyledoneae Brassicaceae Armoracia rusticana G., M. & Sch. 2011
Spermatophyta Dicotyledoneae Brassicaceae Aubrietia X hybrida Hausskn. 2003
Spermatophyta Dicotyledoneae Brassicaceae Barbarea vulgaris R. Br. 2004
Spermatophyta Dicotyledoneae Brassicaceae Brassica napus L. 2004
Spermatophyta Dicotyledoneae Brassicaceae Camelina microcarpa sylvestris Andrz. ex DC. 2004
Spermatophyta Dicotyledoneae Brassicaceae Cardamine amara L. 2004
Spermatophyta Dicotyledoneae Brassicaceae Cardamine flexuosa With. 2004
Spermatophyta Dicotyledoneae Brassicaceae Cardamine hirsuta L. 2010
Spermatophyta Dicotyledoneae Brassicaceae Erophila verna (L.) Chevall. 2004
Spermatophyta Dicotyledoneae Brassicaceae Hesperis matronalis L. 2011
Spermatophyta Dicotyledoneae Brassicaceae Lepidium virginicum L. 2011
Spermatophyta Dicotyledoneae Brassicaceae Raphanus raphanistrum L. 2004
Spermatophyta Dicotyledoneae Brassicaceae Rorippa palustris (L.) Bess. emend. Jons. 2011
Spermatophyta Dicotyledoneae Brassicaceae Rorippa sylvestris (L.) Bess. 2011
Spermatophyta Dicotyledoneae Brassicaceae Sisymbrium officinale (L.) Scop. 2006
Spermatophyta Dicotyledoneae Brassicaceae Thlaspi alliaceum L. 2004
Spermatophyta Dicotyledoneae Brassicaceae Thlaspi arvense L. 2004
Spermatophyta Dicotyledoneae Callitrichaceae Callitriche palustris L. emend. Schotsman 2004
Spermatophyta Dicotyledoneae Callitrichaceae Callitriche palustris agg. 2004
Spermatophyta Dicotyledoneae Callitrichaceae Callitriche platycarpa Kütz. 2004
Spermatophyta Dicotyledoneae Campanulaceae Campanula glomerata L. 2004
Spermatophyta Dicotyledoneae Campanulaceae Campanula patula L. 2004
Spermatophyta Dicotyledoneae Campanulaceae Campanula persicifolia L. 2007
Spermatophyta Dicotyledoneae Campanulaceae Campanula rapunculoides L. 2004
Spermatophyta Dicotyledoneae Campanulaceae Campanula rotundifolia L. 2004
Spermatophyta Dicotyledoneae Campanulaceae Campanula trachelium L. 2004
Spermatophyta Dicotyledoneae Campanulaceae Phyteuma spicatum L. 2007
Spermatophyta Dicotyledoneae Caryophyllaceae Arenaria serpyllifolia L. 2004
Spermatophyta Dicotyledoneae Caryophyllaceae Cerastium arvense arvense L. 2004
Spermatophyta Dicotyledoneae Caryophyllaceae Cerastium glomeratum Thuill. 2004
Spermatophyta Dicotyledoneae Caryophyllaceae Cerastium holosteoides Fries emend. Hyl. 2004
Spermatophyta Dicotyledoneae Caryophyllaceae Cerastium tomentosum L. 2003
Spermatophyta Dicotyledoneae Caryophyllaceae Dianthus barbatus L. 2011
Spermatophyta Dicotyledoneae Caryophyllaceae Lychnis flos-cuculi L. 2004
Spermatophyta Dicotyledoneae Caryophyllaceae Moehringia trinervia (L.) Clairv. 2004
Spermatophyta Dicotyledoneae Caryophyllaceae Myosoton aquaticum (L.) Moench 2004
Spermatophyta Dicotyledoneae Caryophyllaceae Sagina procumbens L. 2011
Spermatophyta Dicotyledoneae Caryophyllaceae Silene armeria L. 2011
Spermatophyta Dicotyledoneae Caryophyllaceae Silene dioica (L.) Clairv. 2004
Spermatophyta Dicotyledoneae Caryophyllaceae Silene latifolia Poir. 2004
Spermatophyta Dicotyledoneae Caryophyllaceae Silene nutans nutans L. 2004
Spermatophyta Dicotyledoneae Caryophyllaceae Silene nutans L. 2004
Spermatophyta Dicotyledoneae Caryophyllaceae Silene vulgaris (Moench) Garcke 2004
Spermatophyta Dicotyledoneae Caryophyllaceae Spergula arvensis L. 2004
Spermatophyta Dicotyledoneae Caryophyllaceae Stellaria alsine Grimm 2004
Spermatophyta Dicotyledoneae Caryophyllaceae Stellaria aquatica (L.) Scop. 2011
Spermatophyta Dicotyledoneae Caryophyllaceae Stellaria graminea L. 2007
Spermatophyta Dicotyledoneae Caryophyllaceae Stellaria media (L.) Vill. 2004
Spermatophyta Dicotyledoneae Caryophyllaceae Stellaria nemorum L. 2005
Spermatophyta Dicotyledoneae Caryophylleae Arenaria serpyllifolia glutinosa L. 2007
Spermatophyta Dicotyledoneae Celastraceae Evonymus europaea L. 2004
Spermatophyta Dicotyledoneae Chenopodiaceae Atriplex patula L. 2004
Spermatophyta Dicotyledoneae Chenopodiaceae Beta vulgaris L. 2011
Spermatophyta Dicotyledoneae Chenopodiaceae Chenopodium album L. 2004
Spermatophyta Dicotyledoneae Chenopodiaceae Chenopodium ficifolium Sm. 2011
Spermatophyta Dicotyledoneae Chenopodiaceae Chenopodium hybridum L. 2011
Spermatophyta Dicotyledoneae Chenopodiaceae Chenopodium polyspermum L. 2004
Spermatophyta Dicotyledoneae Convolvulaceae Calystegia sepium (L.) R. Br. 2011
Spermatophyta Dicotyledoneae Convolvulaceae Convolvulus arvensis L. 2004
Spermatophyta Dicotyledoneae Cornaceae Cornus sanguinea hungarica L. 2007
Spermatophyta Dicotyledoneae Cornaceae Cornus sanguinea sanguinea L. 2004
Spermatophyta Dicotyledoneae Cornaceae Cornus sericea L. 2004
Spermatophyta Dicotyledoneae Crassulaceae Sedum acre L. 2004
Spermatophyta Dicotyledoneae Crassulaceae Sedum album L. 2003
Spermatophyta Dicotyledoneae Crassulaceae Sedum hispanicum L. 2011
Spermatophyta Dicotyledoneae Crassulaceae Sedum maximum (L.) Hoffm. 2004
Spermatophyta Dicotyledoneae Crassulaceae Sedum rupestre L. 2003
Spermatophyta Dicotyledoneae Crassulaceae Sedum rupestre agg. 2010
Spermatophyta Dicotyledoneae Crassulaceae Sedum sexangulare L. emend. Grimm 2010
Spermatophyta Dicotyledoneae Dipsacaceae Dipsacus fullonum L. 2011
Spermatophyta Dicotyledoneae Dipsacaceae Knautia arvensis (L.) Coult. 2004
Spermatophyta Dicotyledoneae Dipsacaceae Knautia maxima (Opiz) Ortm. 2004
Spermatophyta Dicotyledoneae Dipsacaceae Succisa pratensis Moench 2007
Spermatophyta Dicotyledoneae Droseraceae Drosera anglica Huds. 1996
Spermatophyta Dicotyledoneae Droseraceae Drosera X obovata Mert. & Koch 1996
Spermatophyta Dicotyledoneae Ericaceae Calluna vulgaris (L.) Hull 2004
Spermatophyta Dicotyledoneae Ericaceae Vaccinium myrtillus L. 2004
Spermatophyta Dicotyledoneae Euphorbiaceae Euphorbia cyparissias L. 2004
Spermatophyta Dicotyledoneae Euphorbiaceae Euphorbia exigua L. 2011
Spermatophyta Dicotyledoneae Euphorbiaceae Euphorbia lathyris L. 2011
Spermatophyta Dicotyledoneae Euphorbiaceae Euphorbia peplis L. 2004
Spermatophyta Dicotyledoneae Euphorbiaceae Euphorbia peplus L. 2004
Spermatophyta Dicotyledoneae Euphorbiaceae Euphorbia stricta L. 2011
Spermatophyta Dicotyledoneae Euphorbiaceae Mercurialis perennis L. 2005
Spermatophyta Dicotyledoneae Fabaceae Astragalus glycyphyllos L. 2007
Spermatophyta Dicotyledoneae Fabaceae Genista germanica L. 2007
Spermatophyta Dicotyledoneae Fabaceae Genista tinctoria L. 2007
Spermatophyta Dicotyledoneae Fabaceae Lathyrus pratensis L. 2004
Spermatophyta Dicotyledoneae Fabaceae Lotus corniculatus L. 2004
Spermatophyta Dicotyledoneae Fabaceae Medicago falcata L. 2007
Spermatophyta Dicotyledoneae Fabaceae Medicago lupulina L. 2004
Spermatophyta Dicotyledoneae Fabaceae Melilotus albus Med. 2004
Spermatophyta Dicotyledoneae Fabaceae Ononis repens L. 2007
Spermatophyta Dicotyledoneae Fabaceae Trifolium campestre Schreb. 2004
Spermatophyta Dicotyledoneae Fabaceae Trifolium dubium Sibth. 2004
Spermatophyta Dicotyledoneae Fabaceae Trifolium hybridum L. 2004
Spermatophyta Dicotyledoneae Fabaceae Trifolium medium L. 2007
Spermatophyta Dicotyledoneae Fabaceae Vicia angustifolia angustifolia L. 2004
Spermatophyta Dicotyledoneae Fabaceae Vicia angustifolia segetalis L. 2004
Spermatophyta Dicotyledoneae Fabaceae Vicia cracca L. 2004
Spermatophyta Dicotyledoneae Fabaceae Vicia glabrescens (W.D.J. Koch) Heimerl 2004
Spermatophyta Dicotyledoneae Fabaceae Vicia hirsuta (L.) S. F. Gray 2004
Spermatophyta Dicotyledoneae Fabaceae Vicia sativa agg. 2004
Spermatophyta Dicotyledoneae Fabaceae Vicia sepium L. 2004
Spermatophyta Dicotyledoneae Fabaceae Vicia villosa varia Roth 2004
Spermatophyta Dicotyledoneae Fabaceae Vicia villosa Roth 2004
Spermatophyta Dicotyledoneae Fagaceae Fagus sylvatica L. 2004
Spermatophyta Dicotyledoneae Fagaceae Quercus X rosacea Bechst. 2004
Spermatophyta Dicotyledoneae Fumariaceae Corydalis cava (L.) Schweigg. & Koerte 2005
Spermatophyta Dicotyledoneae Gentianaceae Centaurium erythraea Rafn 2007
Spermatophyta Dicotyledoneae Geraniaceae Geranium columbinum L. 2011
Spermatophyta Dicotyledoneae Geraniaceae Geranium dissectum L. 2004
Spermatophyta Dicotyledoneae Geraniaceae Geranium palustre L. 2004
Spermatophyta Dicotyledoneae Geraniaceae Geranium pusillum Burm. f. 2007
Spermatophyta Dicotyledoneae Geraniaceae Geranium robertianum L. 2004
Spermatophyta Dicotyledoneae Grossulariaceae Ribes rubrum agg. 2007
Spermatophyta Dicotyledoneae Hypericaceae Hypericum maculatum agg. 2004
Spermatophyta Dicotyledoneae Hypericaceae Hypericum perforatum L. 2004
Spermatophyta Dicotyledoneae Hypericaceae Hypericum pulchrum L. 2004
Spermatophyta Dicotyledoneae Hypericaceae Hypericum tetrapterum Fries 2004
Spermatophyta Dicotyledoneae Juglandaceae Juglans regia L. 2007
Spermatophyta Dicotyledoneae Lamiaceae Ajuga reptans L. 2004
Spermatophyta Dicotyledoneae Lamiaceae Betonica officinalis L. 2004
Spermatophyta Dicotyledoneae Lamiaceae Clinopodium vulgare L. 2004
Spermatophyta Dicotyledoneae Lamiaceae Galeobdolon argentatum Smejkal 2007
Spermatophyta Dicotyledoneae Lamiaceae Galeopsis pubescens Bess. 2004
Spermatophyta Dicotyledoneae Lamiaceae Galeopsis speciosa Mill. 2004
Spermatophyta Dicotyledoneae Lamiaceae Galeopsis tetrahit L. 2004
Spermatophyta Dicotyledoneae Lamiaceae Glechoma hederacea L. 2005
Spermatophyta Dicotyledoneae Lamiaceae Lamiastrum montanum (Pers.) Ehrend. 2005
Spermatophyta Dicotyledoneae Lamiaceae Lamium maculatum (L.) L. 2004
Spermatophyta Dicotyledoneae Lamiaceae Lamium purpureum L. 2004
Spermatophyta Dicotyledoneae Lamiaceae Lycopus europaeus L. 2004
Spermatophyta Dicotyledoneae Lamiaceae Mentha aquatica L. 2004
Spermatophyta Dicotyledoneae Lamiaceae Mentha arvensis L. 2004
Spermatophyta Dicotyledoneae Lamiaceae Mentha longifolia (L.) Huds. emend. Harley 2004
Spermatophyta Dicotyledoneae Lamiaceae Origanum vulgare L. 2004
Spermatophyta Dicotyledoneae Lamiaceae Physostegia virginiana (L.) Benth. 2004
Spermatophyta Dicotyledoneae Lamiaceae Prunella vulgaris L. 2004
Spermatophyta Dicotyledoneae Lamiaceae Salvia glutinosa L. 2004
Spermatophyta Dicotyledoneae Lamiaceae Satureja hortensis L. 2011
Spermatophyta Dicotyledoneae Lamiaceae Scutellaria galericulata L. 2004
Spermatophyta Dicotyledoneae Lamiaceae Stachys palustris L. 2004
Spermatophyta Dicotyledoneae Lamiaceae Stachys sylvatica L. 2004
Spermatophyta Dicotyledoneae Lamiaceae Thymus pannonicus agg. 2004
Spermatophyta Dicotyledoneae Lamiaceae Thymus pulegioides L. 2004
Spermatophyta Dicotyledoneae Linaceae Linum catharticum L. 2004
Spermatophyta Dicotyledoneae Lythraceae Lythrum salicaria L. 2004
Spermatophyta Dicotyledoneae Malvaceae Malva moschata L. 2004
Spermatophyta Dicotyledoneae Malvaceae Malva neglecta Wallr. 2004
Spermatophyta Dicotyledoneae Malvaceae Malva sylvestris sylvestris L. 2011
Spermatophyta Dicotyledoneae Malvaceae Malva sylvestris L. 2004
Spermatophyta Dicotyledoneae Myrsinaceae Anagallis arvensis L. 2004
Spermatophyta Dicotyledoneae Myrsinaceae Lysimachia nemorum L. 2006
Spermatophyta Dicotyledoneae Myrsinaceae Lysimachia nummularia L. 2004
Spermatophyta Dicotyledoneae Myrsinaceae Lysimachia punctata L. 2011
Spermatophyta Dicotyledoneae Myrsinaceae Lysimachia vulgaris L. 2004
Spermatophyta Dicotyledoneae Oleaceae Fraxinus excelsior L. 2004
Spermatophyta Dicotyledoneae Oleaceae Ligustrum vulgare L. 2004
Spermatophyta Dicotyledoneae Oleaceae Syringa vulgaris L. 2004
Spermatophyta Dicotyledoneae Onagraceae Circaea lutetiana L. 2004
Spermatophyta Dicotyledoneae Onagraceae Circaea X intermedia Ehrh. 2006
Spermatophyta Dicotyledoneae Onagraceae Epilobium angustifolium L. 2007
Spermatophyta Dicotyledoneae Onagraceae Epilobium hirsutum L. 2011
Spermatophyta Dicotyledoneae Onagraceae Epilobium montanum L. 2004
Spermatophyta Dicotyledoneae Onagraceae Epilobium parviflorum Schreb. 2011
Spermatophyta Dicotyledoneae Onagraceae Epilobium roseum Schreb. 2004
Spermatophyta Dicotyledoneae Onagraceae Oenothera erythrosepala Borb. 2011
Spermatophyta Dicotyledoneae Orobanchaceae Euphrasia rostkoviana Hayne 2004
Spermatophyta Dicotyledoneae Orobanchaceae Lathraea squamaria L. 2005
Spermatophyta Dicotyledoneae Orobanchaceae Melampyrum pratense L. 2007
Spermatophyta Dicotyledoneae Orobanchaceae Rhinanthus minor L. 2004
Spermatophyta Dicotyledoneae Oxalidaceae Oxalis acetosella L. 2004
Spermatophyta Dicotyledoneae Oxalidaceae Oxalis corniculata L. 2011
Spermatophyta Dicotyledoneae Oxalidaceae Oxalis stricta L. 2011
Spermatophyta Dicotyledoneae Papaveraceae Chelidonium majus L. 2004
Spermatophyta Dicotyledoneae Papaveraceae Papaver rhoeas L. 2004
Spermatophyta Dicotyledoneae Papaveraceae Papaver somniferum L. 2004
Spermatophyta Dicotyledoneae Plantaginaceae Plantago lanceolata L. 2004
Spermatophyta Dicotyledoneae Plantaginaceae Plantago major major L. 2006
Spermatophyta Dicotyledoneae Plantaginaceae Plantago media L. 2004
Spermatophyta Dicotyledoneae Polygalaceae Polygala amarella Cr. 2004
Spermatophyta Dicotyledoneae Polygalaceae Polygala comosa Schkuhr 2007
Spermatophyta Dicotyledoneae Polygalaceae Polygala vulgaris L. 2007
Spermatophyta Dicotyledoneae Polygonaceae Fallopia convolvulus (L.) A. Löve 2004
Spermatophyta Dicotyledoneae Polygonaceae Fallopia japonica (Houtt.) Ronse Decr. 2011
Spermatophyta Dicotyledoneae Polygonaceae Fallopia sachalinensis (Schmidt petrop. ex Maxim.) Ronse Decr. 2004
Spermatophyta Dicotyledoneae Polygonaceae Persicaria amphibia (L.) S. F. Gray 2004
Spermatophyta Dicotyledoneae Polygonaceae Persicaria bistorta (L.) Samp. 2004
Spermatophyta Dicotyledoneae Polygonaceae Persicaria hydropiper (L.) Delarbre 2004
Spermatophyta Dicotyledoneae Polygonaceae Persicaria hydropiper (L.) Spach. 2004
Spermatophyta Dicotyledoneae Polygonaceae Persicaria lapathifolia incana (L.) S. G. Gray 2004
Spermatophyta Dicotyledoneae Polygonaceae Persicaria lapathifolia lapathifolia (L.) S. G. Gray 2004
Spermatophyta Dicotyledoneae Polygonaceae Persicaria minor (Huds.) Opiz 2006
Spermatophyta Dicotyledoneae Polygonaceae Persicaria mitis (Schrank) Asenov 2004
Spermatophyta Dicotyledoneae Polygonaceae Polygonum aviculare agg. 2004
Spermatophyta Dicotyledoneae Polygonaceae Rheum rhabarbarum L. 2011
Spermatophyta Dicotyledoneae Polygonaceae Rumex acetosa L. 2004
Spermatophyta Dicotyledoneae Polygonaceae Rumex acetosella L. 2004
Spermatophyta Dicotyledoneae Polygonaceae Rumex obtusifolius L. 2004
Spermatophyta Dicotyledoneae Primulaceae Primula elatior (L.) Hill 2005
Spermatophyta Dicotyledoneae Ranunculaceae Actaea spicata L. 2004
Spermatophyta Dicotyledoneae Ranunculaceae Anemone nemorosa L. 2005
Spermatophyta Dicotyledoneae Ranunculaceae Aquilegia vulgaris agg. 2011
Spermatophyta Dicotyledoneae Ranunculaceae Caltha palustris L. 2005
Spermatophyta Dicotyledoneae Ranunculaceae Clematis vitalba L. 2004
Spermatophyta Dicotyledoneae Ranunculaceae Nigella damascena L. 2011
Spermatophyta Dicotyledoneae Ranunculaceae Ranunculus bulbosus L. 2004
Spermatophyta Dicotyledoneae Ranunculaceae Ranunculus ficaria L. 2005
Spermatophyta Dicotyledoneae Ranunculaceae Ranunculus lanuginosus L. 2005
Spermatophyta Dicotyledoneae Ranunculaceae Ranunculus lingua L. 2011
Spermatophyta Dicotyledoneae Ranunculaceae Ranunculus nemorosus DC. 2007
Spermatophyta Dicotyledoneae Ranunculaceae Ranunculus repens L. 2004
Spermatophyta Dicotyledoneae Ranunculaceae Thalictrum aquilegiifolium L. 2007
Spermatophyta Dicotyledoneae Ranunculaceae Trollius europaeus L. 2007
Spermatophyta Dicotyledoneae Rhamnaceae Frangula alnus Mill. 2004
Spermatophyta Dicotyledoneae Rosaceae Agrimonia eupatoria L. 2007
Spermatophyta Dicotyledoneae Rosaceae Alchemilla glabra Neygenf. 2004
Spermatophyta Dicotyledoneae Rosaceae Alchemilla monticola Opiz 2004
Spermatophyta Dicotyledoneae Rosaceae Alchemilla vulgaris agg. 2004
Spermatophyta Dicotyledoneae Rosaceae Aphanes arvensis L. 2004
Spermatophyta Dicotyledoneae Rosaceae Cotoneaster dammeri Schneid. 2010
Spermatophyta Dicotyledoneae Rosaceae Cotoneaster X suecicus G. Klotz 2008
Spermatophyta Dicotyledoneae Rosaceae Crataegus laevigata (Poir.) DC. 2004
Spermatophyta Dicotyledoneae Rosaceae Crataegus monogyna Jacq. 2004
Spermatophyta Dicotyledoneae Rosaceae Crataegus X media Bechst. 2007
Spermatophyta Dicotyledoneae Rosaceae Duchesnea indica (Andrews) Focke 2011
Spermatophyta Dicotyledoneae Rosaceae Filipendula ulmaria denudata (L.) Maxim 2004
Spermatophyta Dicotyledoneae Rosaceae Filipendula ulmaria (L.) Maxim 2004
Spermatophyta Dicotyledoneae Rosaceae Fragaria moschata Duchesne 2004
Spermatophyta Dicotyledoneae Rosaceae Fragaria vesca L. 2014
Spermatophyta Dicotyledoneae Rosaceae Geum rivale L. 2007
Spermatophyta Dicotyledoneae Rosaceae Geum urbanum L. 2004
Spermatophyta Dicotyledoneae Rosaceae Physocarpus opulifolius (L.) Maxim. 2007
Spermatophyta Dicotyledoneae Rosaceae Potentilla anserina L. 2004
Spermatophyta Dicotyledoneae Rosaceae Potentilla erecta (L.) Räuschel 2004
Spermatophyta Dicotyledoneae Rosaceae Potentilla recta L. 2004
Spermatophyta Dicotyledoneae Rosaceae Potentilla reptans L. 2004
Spermatophyta Dicotyledoneae Rosaceae Prunus avium L. 2004
Spermatophyta Dicotyledoneae Rosaceae Prunus padus L. 2004
Spermatophyta Dicotyledoneae Rosaceae Prunus spinosa L. 2004
Spermatophyta Dicotyledoneae Rosaceae Rosa arvensis Huds. 2011
Spermatophyta Dicotyledoneae Rosaceae Rosa canina L. 2008
Spermatophyta Dicotyledoneae Rosaceae Rosa corymbifera Borkh. 2008
Spermatophyta Dicotyledoneae Rosaceae Rosa subcollina (Christ) DT. & S. 2008
Spermatophyta Dicotyledoneae Rosaceae Rosa 2007
Spermatophyta Dicotyledoneae Rosaceae Rubus fruticosus agg. 2008
Spermatophyta Dicotyledoneae Rosaceae Rubus idaeus L. 2004
Spermatophyta Dicotyledoneae Rosaceae Rubus laciniatus Willd. 2007
Spermatophyta Dicotyledoneae Rosaceae Rubus sulcatus Vest. 2007
Spermatophyta Dicotyledoneae Rosaceae Rubus 2007
Spermatophyta Dicotyledoneae Rosaceae Sanguisorba minor minor Scop. 2007
Spermatophyta Dicotyledoneae Rosaceae Sanguisorba minor Scop. 2011
Spermatophyta Dicotyledoneae Rosaceae Sanguisorba officinalis L. 2004
Spermatophyta Dicotyledoneae Rosaceae Sorbus aucuparia L. 2004
Spermatophyta Dicotyledoneae Rosaceae Spiraea japonica L. f. 2011
Spermatophyta Dicotyledoneae Rubiaceae Cruciata laevipes Opiz 2004
Spermatophyta Dicotyledoneae Rubiaceae Galium album Mill. 2004
Spermatophyta Dicotyledoneae Rubiaceae Galium aparine L. 2004
Spermatophyta Dicotyledoneae Rubiaceae Galium boreale L. 2007
Spermatophyta Dicotyledoneae Rubiaceae Galium elongatum K. Presl 1992
Spermatophyta Dicotyledoneae Rubiaceae Galium odoratum (L.) Scop. 2005
Spermatophyta Dicotyledoneae Rubiaceae Galium palustre L. 2004
Spermatophyta Dicotyledoneae Rubiaceae Galium pumilum Murray 2004
Spermatophyta Dicotyledoneae Rubiaceae Galium rotundifolium L. 2004
Spermatophyta Dicotyledoneae Rubiaceae Galium sylvaticum L. 2004
Spermatophyta Dicotyledoneae Rubiaceae Galium uliginosum L. 2007
Spermatophyta Dicotyledoneae Rubiaceae Galium verum L. 2007
Spermatophyta Dicotyledoneae Rubiaceae Galium X pomeranicum Retz. 2004
Spermatophyta Dicotyledoneae Rubiaceae Sherardia arvensis L. 2011
Spermatophyta Dicotyledoneae Salicaceae Populus tremula L. 2004
Spermatophyta Dicotyledoneae Salicaceae Salix alba L. 2004
Spermatophyta Dicotyledoneae Salicaceae Salix aurita L. 2004
Spermatophyta Dicotyledoneae Salicaceae Salix caprea L. 2004
Spermatophyta Dicotyledoneae Salicaceae Salix fragilis L. 2004
Spermatophyta Dicotyledoneae Salicaceae Salix purpurea L. 2004
Spermatophyta Dicotyledoneae Salicaceae Salix viminalis L. 2004
Spermatophyta Dicotyledoneae Sambucaceae Sambucus ebulus L. 2007
Spermatophyta Dicotyledoneae Sambucaceae Sambucus nigra L. 2004
Spermatophyta Dicotyledoneae Sambucaceae Sambucus racemosa L. 2007
Spermatophyta Dicotyledoneae Sapindaceae Acer campestre L. 2004
Spermatophyta Dicotyledoneae Sapindaceae Acer pseudoplatanus L. 2005
Spermatophyta Dicotyledoneae Saururaceae Houttuynia cordata Thunb. 2011
Spermatophyta Dicotyledoneae Saxifragaceae Chrysosplenium alternifolium L. 2005
Spermatophyta Dicotyledoneae Saxifragaceae Saxifraga granulata L. 2007
Spermatophyta Dicotyledoneae Saxifragaceae Saxifraga tridactylites L. 2004
Spermatophyta Dicotyledoneae Scrophulariaceae Scrophularia nodosa L. 2004
Spermatophyta Dicotyledoneae Scrophulariaceae Verbascum densiflorum Bertol. 2004
Spermatophyta Dicotyledoneae Scrophulariaceae Verbascum nigrum L. 2004
Spermatophyta Dicotyledoneae Scrophulariaceae Verbascum thapsus L. 2007
Spermatophyta Dicotyledoneae Solanaceae Atropa bella-donna L. 2007
Spermatophyta Dicotyledoneae Solanaceae Physalis alkekengi L. 2004
Spermatophyta Dicotyledoneae Solanaceae Solanum dulcamara L. 2004
Spermatophyta Dicotyledoneae Solanaceae Solanum nigrum nigrum L. emend. Miller 2004
Spermatophyta Dicotyledoneae Solanaceae Solanum nigrum L. emend. Miller 2011
Spermatophyta Dicotyledoneae Thymelaeaceae Daphne mezereum L. 2007
Spermatophyta Dicotyledoneae Tiliaceae Tilia cordata Mill. 2004
Spermatophyta Dicotyledoneae Ulmaceae Ulmus glabra Huds. 2004
Spermatophyta Dicotyledoneae Valerianaceae Valeriana dioica L. 2007
Spermatophyta Dicotyledoneae Valerianaceae Valeriana officinalis agg. 2004
Spermatophyta Dicotyledoneae Valerianaceae Valerianella locusta (L.) Laterrade 2004
Spermatophyta Dicotyledoneae Verbenaceae Verbena officinalis L. 2011
Spermatophyta Dicotyledoneae Viburnaceae Viburnum lantana L. 2007
Spermatophyta Dicotyledoneae Viburnaceae Viburnum opulus L. 2004
Spermatophyta Dicotyledoneae Violaceae Viola arvensis Murray 2004
Spermatophyta Dicotyledoneae Violaceae Viola odorata L. 2003
Spermatophyta Dicotyledoneae Violaceae Viola riviniana Rchb. 2004
Spermatophyta Dicotyledoneae Violaceae Viola X bavarica Schrank 2007
Spermatophyta Dicotyledoneae Viscaceae Viscum abietis (Wiesb.) Fritsch 2004
Spermatophyta Dicotyledoneae Viscaceae Viscum album L. 2004
Spermatophyta Dicotyledoneae Vitaceae Parthenocissus inserta (Kern.) Fritsch 2004
Spermatophyta Dicotyledoneae Vitaceae Vitis vinifera L. 2011
Spermatophyta Dicotyledones Asteraceae Osteospermum ecklonis (DC.) Norl. 2010
Spermatophyta Monocotyledoneae Alismataceae Alisma plantago-aquatica L. 2004
Spermatophyta Monocotyledoneae Alliaceae Allium vineale L. 2007
Spermatophyta Monocotyledoneae Amaryllidaceae Galanthus nivalis L. 2003
Spermatophyta Monocotyledoneae Colchicaceae Colchicum autumnale L. 2004
Spermatophyta Monocotyledoneae Cyperaceae Carex acutiformis Ehrh. 2007
Spermatophyta Monocotyledoneae Cyperaceae Carex brizoides L. 2004
Spermatophyta Monocotyledoneae Cyperaceae Carex davalliana Sm. 2007
Spermatophyta Monocotyledoneae Cyperaceae Carex digitata L. 2005
Spermatophyta Monocotyledoneae Cyperaceae Carex disticha Huds. 1979
Spermatophyta Monocotyledoneae Cyperaceae Carex echinata Murray 2007
Spermatophyta Monocotyledoneae Cyperaceae Carex elata All. 2004
Spermatophyta Monocotyledoneae Cyperaceae Carex flacca Schreb. 2007
Spermatophyta Monocotyledoneae Cyperaceae Carex flava L. 2007
Spermatophyta Monocotyledoneae Cyperaceae Carex hirta L. 2007
Spermatophyta Monocotyledoneae Cyperaceae Carex leersiana Rauschert 2004
Spermatophyta Monocotyledoneae Cyperaceae Carex leporina L. 2004
Spermatophyta Monocotyledoneae Cyperaceae Carex montana L. 1979
Spermatophyta Monocotyledoneae Cyperaceae Carex nigra (L.) Reichard 2007
Spermatophyta Monocotyledoneae Cyperaceae Carex ornithopoda Willd. 2007
Spermatophyta Monocotyledoneae Cyperaceae Carex pallescens L. 2007
Spermatophyta Monocotyledoneae Cyperaceae Carex panicea L. 2007
Spermatophyta Monocotyledoneae Cyperaceae Carex paniculata L. 2007
Spermatophyta Monocotyledoneae Cyperaceae Carex pendula Huds. 2004
Spermatophyta Monocotyledoneae Cyperaceae Carex pilulifera L. 2007
Spermatophyta Monocotyledoneae Cyperaceae Carex remota L. 2004
Spermatophyta Monocotyledoneae Cyperaceae Carex rostrata Stokes ex With. 1979
Spermatophyta Monocotyledoneae Cyperaceae Carex spicata Huds. 2007
Spermatophyta Monocotyledoneae Cyperaceae Carex sylvatica Huds. 2004
Spermatophyta Monocotyledoneae Cyperaceae Carex umbrosa Host 2007
Spermatophyta Monocotyledoneae Cyperaceae Eriophorum latifolium Hoppe 2007
Spermatophyta Monocotyledoneae Cyperaceae Scirpus sylvaticus L. 2005
Spermatophyta Monocotyledoneae Hyacinthaceae Muscari armeniacum Leichtlin ex Baker 2003
Spermatophyta Monocotyledoneae Hyacinthaceae Muscari botryoides (L.) Mill. 2003
Spermatophyta Monocotyledoneae Hyacinthaceae Ornithogalum umbellatum agg. 2003
Spermatophyta Monocotyledoneae Hyacinthaceae Scilla bifolia L. 2003
Spermatophyta Monocotyledoneae Hyacinthaceae Scilla siberica Haw. 2003
Spermatophyta Monocotyledoneae Iridaceae Crocus tommasinianus Herbert 2003
Spermatophyta Monocotyledoneae Iridaceae Crocus vernus (L.) Hill 2003
Spermatophyta Monocotyledoneae Iridaceae Iris germanica agg. 2007
Spermatophyta Monocotyledoneae Iridaceae Sisyrinchium bermudiana L. 2004
Spermatophyta Monocotyledoneae Juncaceae Juncus articulatus L. 2004
Spermatophyta Monocotyledoneae Juncaceae Juncus bufonius L. 2004
Spermatophyta Monocotyledoneae Juncaceae Juncus compressus Jacq. 2006
Spermatophyta Monocotyledoneae Juncaceae Juncus effusus L. 2004
Spermatophyta Monocotyledoneae Juncaceae Juncus inflexus L. 2004
Spermatophyta Monocotyledoneae Juncaceae Juncus tenuis Willd. 2004
Spermatophyta Monocotyledoneae Juncaceae Luzula campestris (L.) DC. 2004
Spermatophyta Monocotyledoneae Juncaceae Luzula luzuloides (Lam.) Dandy & Wilm. 2005
Spermatophyta Monocotyledoneae Juncaceae Luzula multiflora (Ehrh.) Lej. 2007
Spermatophyta Monocotyledoneae Juncaceae Luzula pilosa (L.) Willd. 2007
Spermatophyta Monocotyledoneae Lemnaceae Lemna minor L. 2004
Spermatophyta Monocotyledoneae Liliaceae Gagea lutea (L.) Ker-G. 2003
Spermatophyta Monocotyledoneae Liliaceae Lilium martagon L. 2007
Spermatophyta Monocotyledoneae Orchidaceae Cephalanthera damasonium (Mill.) Druce 2004
Spermatophyta Monocotyledoneae Orchidaceae Dactylorhiza majalis (Rchb.) Hunt & Summerh. 2004
Spermatophyta Monocotyledoneae Orchidaceae Epipactis helleborine helleborine (L.) Cr. 2007
Spermatophyta Monocotyledoneae Poaceae Agrostis capillaris L. 2004
Spermatophyta Monocotyledoneae Poaceae Agrostis stolonifera L. 2004
Spermatophyta Monocotyledoneae Poaceae Alopecurus aequalis Sobol. 2011
Spermatophyta Monocotyledoneae Poaceae Alopecurus geniculatus L. 2011
Spermatophyta Monocotyledoneae Poaceae Anthoxanthum odoratum L. 2004
Spermatophyta Monocotyledoneae Poaceae Apera spica-venti (L.) PB. 2004
Spermatophyta Monocotyledoneae Poaceae Arrhenatherum elatius (L.) J. & K. Presl 2004
Spermatophyta Monocotyledoneae Poaceae Avena hybrida Peterm., Fl. Bienitz 2004
Spermatophyta Monocotyledoneae Poaceae Avenella flexuosa (L.) Parl. 2004
Spermatophyta Monocotyledoneae Poaceae Avenochloa pubescens (Huds.) Holub 2004
Spermatophyta Monocotyledoneae Poaceae Avenula pubescens (Huds.) Dumort. 2004
Spermatophyta Monocotyledoneae Poaceae Brachypodium pinnatum (L.) PB. 2007
Spermatophyta Monocotyledoneae Poaceae Brachypodium sylvaticum (Huds.) PB. 2004
Spermatophyta Monocotyledoneae Poaceae Briza media L. 2004
Spermatophyta Monocotyledoneae Poaceae Bromus hordeaceus L. 2004
Spermatophyta Monocotyledoneae Poaceae Calamagrostis epigejos (L.) Roth 2004
Spermatophyta Monocotyledoneae Poaceae Dactylis glomerata L. 2004
Spermatophyta Monocotyledoneae Poaceae Danthonia decumbens (L.) DC. 2004
Spermatophyta Monocotyledoneae Poaceae Deschampsia cespitosa (L.) PB. 2004
Spermatophyta Monocotyledoneae Poaceae Digitaria ischaemum (Schreb.) Mühlenb. 2011
Spermatophyta Monocotyledoneae Poaceae Digitaria sanguinalis sanguinalis (L.) Scop. 2011
Spermatophyta Monocotyledoneae Poaceae Elytrigia repens (L.) Nevski 2011
Spermatophyta Monocotyledoneae Poaceae Elytrigia 2007
Spermatophyta Monocotyledoneae Poaceae Festuca arundinacea Schreb. 2007
Spermatophyta Monocotyledoneae Poaceae Festuca brevipila Tracey 2004
Spermatophyta Monocotyledoneae Poaceae Festuca diffusa Dum. 2004
Spermatophyta Monocotyledoneae Poaceae Festuca gigantea (L.) Vill. 2004
Spermatophyta Monocotyledoneae Poaceae Festuca guestfalica Boenningh. ex Rchb. 2004
Spermatophyta Monocotyledoneae Poaceae Festuca heteromalla Pourr. 2004
Spermatophyta Monocotyledoneae Poaceae Festuca nigrescens Lam. 2007
Spermatophyta Monocotyledoneae Poaceae Festuca rubra juncea L. 2004
Spermatophyta Monocotyledoneae Poaceae Festuca rubra rubra L. 2004
Spermatophyta Monocotyledoneae Poaceae Festuca rubra L. 2004
Spermatophyta Monocotyledoneae Poaceae Holcus lanatus L. 2004
Spermatophyta Monocotyledoneae Poaceae Hordeum distichon L. 2004
Spermatophyta Monocotyledoneae Poaceae Leersia oryzoides (L.) Sw. 2004
Spermatophyta Monocotyledoneae Poaceae Lolium multiflorum Lam. 2004
Spermatophyta Monocotyledoneae Poaceae Lolium perenne L. 2004
Spermatophyta Monocotyledoneae Poaceae Miscanthus sinensis Anderss. 2004
Spermatophyta Monocotyledoneae Poaceae Molinia arundinacea Schrank 2004
Spermatophyta Monocotyledoneae Poaceae Nardus stricta L. 2004
Spermatophyta Monocotyledoneae Poaceae Panicum capillare L. 2008
Spermatophyta Monocotyledoneae Poaceae Phalaris arundinacea L. 2004
Spermatophyta Monocotyledoneae Poaceae Poa annua L. 2004
Spermatophyta Monocotyledoneae Poaceae Poa compressa L. 2004
Spermatophyta Monocotyledoneae Poaceae Poa nemoralis L. 2004
Spermatophyta Monocotyledoneae Poaceae Poa pratensis L. 2011
Spermatophyta Monocotyledoneae Poaceae Poa supina Schrad. 2004
Spermatophyta Monocotyledoneae Poaceae Poa trivialis L. 2004
Spermatophyta Monocotyledoneae Poaceae Setaria faberi J. Herrm. 2004
Spermatophyta Monocotyledoneae Poaceae Setaria glauca (L.) PB 2003
Spermatophyta Monocotyledoneae Poaceae Setaria viridis (L.) PB. 2004
Spermatophyta Monocotyledoneae Ruscaceae Polygonatum multiflorum (L.) All. 2004
Spermatophyta Monocotyledoneae Sparganiaceae Sparganium erectum neglectum L. 2006
Spermatophyta Monocotyledoneae Sparganiaceae Sparganium erectum L. 2004
Spermatophyta Monocotyledoneae Typhaceae Typha latifolia L. 2004
Spermatophyta Monocotyledoneae Zannichelliaceae Zannichellia palustris palustris L. 2006
Spermatophyta Monocotyledoneae Zannichelliaceae Zannichellia palustris L. 2011
Spermatophyta Monocotyledones Poaceae Poa compressa L. 2011
Arten gesamt: 677