Landesmuseum      Deutsche Version  Englische Version Biologiezentrum 
ZOOLOGISCH - BOTANISCHE DATENBANK
 

Arten aus dem Gebiet: GEM Ried im Traunkreis


Stamm Klasse Ordnung Familie Gattung Art Unterart Autor Letzter Fund
Arthropoda Crustacea Decapoda Astacidae Pacifastacus leniusculus Dana 1997
Arthropoda Insecta Coleoptera Carabidae Bembidion stephensi Crotch 1953
Arthropoda Insecta Coleoptera Carabidae Carabus convexus convexus F.
Arthropoda Insecta Coleoptera Meloidae Meloe violaceus Marsh. 1991
Arthropoda Insecta Coleoptera Scarabaeidae Melolontha agg. 1997
Arthropoda Insecta Hemiptera Lygaeus saxatilis Scop. 1933
Arthropoda Insecta Hymenoptera Apidae H.halictus maculatus Sm. 1933
Arthropoda Insecta Hymenoptera Apidae L.evylaeus fulvicorne K. 1933
Arthropoda Insecta Hymenoptera Apidae Nomada flavoguttata K.
Arthropoda Insecta Hymenoptera Tenthredinidae Pachyprotasis rapae Linnaeus 1933
Arthropoda Insecta Lepidoptera Geometridae Erannis defoliaria (Clerck, 1759) 1987
Arthropoda Insecta Lepidoptera Geometridae Operophtera brumata (Linnaeus, 1758) 1987
Arthropoda Insecta Lepidoptera Pieridae Leptidea sinapis aggr. 1911
Arthropoda Insecta Trichoptera Polycentropodidae Polycentropus flavomaculatus (Pictet, 1834) 2003
Arthropoda Insecta Trichoptera Psychomyiidae Lype phaeopa (Stephens, 1836) 2003
Arthropoda Insecta Trichoptera Psychomyiidae Lype reducta (Hagen, 1868) 2003
Arthropoda Insecta Trichoptera Rhyacophilidae Rhyacophila fasciata Hagen, 1859 1983
Chordata Amphibia Anura Bufonidae Bufo bufo (Linnaeus, 1758) 1996
Chordata Amphibia Anura Ranidae Rana temporaria Linnaeus, 1758 2000
Chordata Amphibia Caudata Salamandridae Triturus vulgaris 2000
Chordata Aves Accipitriformes Accipitridae Accipiter gentilis (Linnaeus, 1758) 2006
Chordata Aves Accipitriformes Accipitridae Accipiter nisus (Linnaeus, 1758) 2007
Chordata Aves Accipitriformes Accipitridae Buteo buteo (Linnaeus, 1758) 2009
Chordata Aves Accipitriformes Accipitridae Buteo lagopus (Pontoppidan, 1763) 2006
Chordata Aves Accipitriformes Accipitridae Circus aeruginosus (Linnaeus, 1758) 2006
Chordata Aves Accipitriformes Accipitridae Circus cyaneus (Linnaeus, 1766) 1995
Chordata Aves Accipitriformes Accipitridae Circus pygargus (Linnaeus, 1758) 1994
Chordata Aves Accipitriformes Accipitridae Milvus migrans (Boddaert, 1783) 1993
Chordata Aves Accipitriformes Accipitridae Milvus milvus (Linnaeus, 1758) 1995
Chordata Aves Accipitriformes Accipitridae Pernis apivorus (Linnaeus, 1758) 2009
Chordata Aves Accipitriformes Pandionidae Pandion haliaetus (Linnaeus, 1758) 2001
Chordata Aves Anseriformes Anatidae Anas acuta (Linnaeus, 1758) 2007
Chordata Aves Anseriformes Anatidae Anas crecca (Linnaeus, 1758) 2007
Chordata Aves Anseriformes Anatidae Anas penelope (Linnaeus, 1758) 2007
Chordata Aves Anseriformes Anatidae Anas platyrhynchos Linnaeus, 1758 2007
Chordata Aves Anseriformes Anatidae Anas strepera (Linnaeus, 1758) 2007
Chordata Aves Anseriformes Anatidae Aythya fuligula (Linnaeus, 1758) 2006
Chordata Aves Anseriformes Anatidae Cygnus olor (Gmelin, 1789) 1994
Chordata Aves Anseriformes Anatidae Mergus merganser Linnaeus, 1758 2010
Chordata Aves Apodiformes Apodidae Apus apus (Linnaeus, 1758) 1999
Chordata Aves Charadriiformes Charadriidae Charadrius hiaticula Linnaeus, 1758 2007
Chordata Aves Charadriiformes Charadriidae Vanellus vanellus (Linnaeus, 1758) 2006
Chordata Aves Charadriiformes Laridae Larus cachinnans Pallas, 1811 1999
Chordata Aves Charadriiformes Scolopacidae Actitis hypoleucos (Linnaeus, 1758) 2007
Chordata Aves Charadriiformes Scolopacidae Calidris alpina (Linnaeus, 1758) 2007
Chordata Aves Charadriiformes Scolopacidae Calidris ferruginea (Pontoppidan, 1763) 2007
Chordata Aves Charadriiformes Scolopacidae Calidris minuta (Leisler, 1812) 2007
Chordata Aves Charadriiformes Scolopacidae Numenius arquata (Linnaeus, 1758)
Chordata Aves Charadriiformes Scolopacidae Philomachus pugnax (Linnaeus, 1758) 2007
Chordata Aves Charadriiformes Scolopacidae Tringa glareola Linnaeus, 1758 2007
Chordata Aves Charadriiformes Scolopacidae Tringa ochropus Linnaeus, 1758 1993
Chordata Aves Ciconiiformes Ardeidae Ardea cinerea Linnaeus, 1758 2008
Chordata Aves Ciconiiformes Ardeidae Egretta alba (Linnaeus, 1758) 2010
Chordata Aves Ciconiiformes Ardeidae Egretta garzetta (Linnaeus, 1766) 1997
Chordata Aves Ciconiiformes Ciconiidae Ciconia ciconia (Linnaeus, 1758) 2007
Chordata Aves Ciconiiformes Ciconiidae Ciconia nigra (Linnaeus, 1758) 2009
Chordata Aves Ciconiiformes Threskiornithidae Threskiornis aethiopicus (Latham, 1790) 2001
Chordata Aves Columbiformes Columbidae Columba livia Gmelin, 1789 2000
Chordata Aves Columbiformes Columbidae Columba oenas Linnaeus, 1758 2000
Chordata Aves Columbiformes Columbidae Columba palumbus (Linnaeus, 1758) 2000
Chordata Aves Columbiformes Columbidae Streptopelia decaocto (Frivadlskzka, 1838) 2004
Chordata Aves Columbiformes Columbidae Streptopelia turtur (Linnaeus, 1758) 1997
Chordata Aves Coraciiformes Alcedinidae Alcedo atthis (Linnaeus, 1758) 2010
Chordata Aves Coraciiformes Upupidae Upupa epops Linnaeus, 1758 2008
Chordata Aves Cuculiformes Cuculidae Cuculus canorus Linnaeus, 1758 1994
Chordata Aves Falconiformes Falconidae Falco cherrug J.E. Gray, 1834 1996
Chordata Aves Falconiformes Falconidae Falco columbarius Linnaeus, 1758 1997
Chordata Aves Falconiformes Falconidae Falco peregrinus Tunstall, 1771 2005
Chordata Aves Falconiformes Falconidae Falco subbuteo Linnaeus, 1758 2010
Chordata Aves Falconiformes Falconidae Falco tinnunculus Linnaeus, 1758 2005
Chordata Aves Galliformes Phasianidae Chrysolophus pictus (Linnaeus, 1758) 1999
Chordata Aves Galliformes Phasianidae Coturnix coturnix (Linnaeus, 1758) 1997
Chordata Aves Galliformes Phasianidae Perdix perdix (Linnaeus, 1758) 2008
Chordata Aves Galliformes Phasianidae Phasianus colchicus Linnaeus, 1758 2004
Chordata Aves Galliformes Tetraonidae Tetrao urogallus Linnaeus, 1758 2000
Chordata Aves Gruiformes Gruidae Grus grus (Linnaeus, 1758) 2010
Chordata Aves Gruiformes Rallidae Crex crex (Linnaeus, 1758) 2006
Chordata Aves Gruiformes Rallidae Gallinula chloropus (Linnaeus, 1758) 2000
Chordata Aves Passeriformes Alaudidae Alauda arvensis (Linnaeus, 1758) 2006
Chordata Aves Passeriformes Alaudidae Lullula arborea (Linnaeus, 1758) 2006
Chordata Aves Passeriformes Bombycillidae Bombycilla garrulus (Linnaeus, 1758) 2009
Chordata Aves Passeriformes Certhiidae Certhia brachydactyla Brehm, 1820 1998
Chordata Aves Passeriformes Cinclidae Cinclus cinclus (Linnaeus, 1758) 1995
Chordata Aves Passeriformes Corvidae Corvus corax Linnaeus, 1758 2007
Chordata Aves Passeriformes Corvidae Corvus corone corone Linnaeus, 1758 2000
Chordata Aves Passeriformes Corvidae Corvus monedula (Linnaeus, 1758) 2008
Chordata Aves Passeriformes Corvidae Garrulus glandarius (Linnaeus, 1758) 2000
Chordata Aves Passeriformes Corvidae Nucifraga cargocatactes macrorhynchus (C.L. Brehm, 1823) 1998
Chordata Aves Passeriformes Corvidae Nucifraga caryocatactes (Linnaeus, 1758) 1996
Chordata Aves Passeriformes Corvidae Pica pica (Linnaeus, 1758) 2007
Chordata Aves Passeriformes Emberizidae Emberiza citrinella Linnaeus, 1758 2000
Chordata Aves Passeriformes Emberizidae Emberiza schoeniclus (Linnaeus, 1758) 2003
Chordata Aves Passeriformes Fringillidae Acanthis cannabina (Linnaeus, 1758) 2003
Chordata Aves Passeriformes Fringillidae Carduelis carduelis (Linnaeus, 1758) 2003
Chordata Aves Passeriformes Fringillidae Carduelis chloris (Linnaeus, 1758) 2000
Chordata Aves Passeriformes Fringillidae Coccothraustes coccothraustes (Linnaeus, 1758) 1998
Chordata Aves Passeriformes Fringillidae Fringilla coelebs Linnaeus, 1758 2000
Chordata Aves Passeriformes Fringillidae Fringilla montifringilla Linnaeus, 1758 1997
Chordata Aves Passeriformes Fringillidae Loxia curvirostra Linnaeus, 1758 1998
Chordata Aves Passeriformes Fringillidae Pyrrhula pyrrhula (Linnaeus, 1758) 1996
Chordata Aves Passeriformes Fringillidae Serinus serinus (Linnaeus, 1766) 2001
Chordata Aves Passeriformes Hirundinidae Delichon urbica (Linnaeus, 1758) 2001
Chordata Aves Passeriformes Hirundinidae Hirundo rustica Linnaeus, 1758 2003
Chordata Aves Passeriformes Laniidae Lanius collurio Linnaeus, 1758 2000
Chordata Aves Passeriformes Laniidae Lanius excubitor Linnaeus, 1758 2010
Chordata Aves Passeriformes Motacillidae Anthus pratensis (Linnaeus, 1758) 2010
Chordata Aves Passeriformes Motacillidae Motacilla alba Linnaeus, 1758 2001
Chordata Aves Passeriformes Motacillidae Motacilla cinerea Tunstall, 1771 1998
Chordata Aves Passeriformes Muscicapidae Erithacus rubecula (Linnaeus, 1758) 2000
Chordata Aves Passeriformes Muscicapidae Ficedula hypoleuca (Pallas, 1764) 1994
Chordata Aves Passeriformes Muscicapidae Muscicapa striata (Pallas, 1764) 1998
Chordata Aves Passeriformes Muscicapidae Oenanthe oenanthe (Linnaeus, 1758) 2007
Chordata Aves Passeriformes Muscicapidae Phoenicurus ochruros (Gmelin, 1789) 2001
Chordata Aves Passeriformes Muscicapidae Phoenicurus phoenicurus (Linnaeus, 1758) 2004
Chordata Aves Passeriformes Muscicapidae Saxicola rubetra (Linnaeus, 1758) 2007
Chordata Aves Passeriformes Muscicapidae Turdus iliacus Linnaeus, 1766 2004
Chordata Aves Passeriformes Muscicapidae Turdus merula Linnaeus, 1758 2001
Chordata Aves Passeriformes Muscicapidae Turdus philomelos Brehm, 1831 2003
Chordata Aves Passeriformes Muscicapidae Turdus pilaris Linnaeus, 1758 1999
Chordata Aves Passeriformes Muscicapidae Turdus viscivorus Linnaeus, 1758 2000
Chordata Aves Passeriformes Oriolidae Oriolus oriolus (Linnaeus, 1758) 1999
Chordata Aves Passeriformes Paridae Parus ater Linnaeus, 1758 2000
Chordata Aves Passeriformes Paridae Parus caeruleus Linnaeus, 1758 2000
Chordata Aves Passeriformes Paridae Parus major Linnaeus, 1758 2000
Chordata Aves Passeriformes Paridae Parus palustris Linnaeus, 1758 1998
Chordata Aves Passeriformes Passeridae Passer domesticus (Linnaeus, 1758) 2005
Chordata Aves Passeriformes Passeridae Passer montanus (Linnaeus, 1758) 2003
Chordata Aves Passeriformes Prunellidae Prunella modularis (Linnaeus, 1758) 1999
Chordata Aves Passeriformes Sittidae Sitta europaea Linnaeus, 1758 2000
Chordata Aves Passeriformes Sturnidae Sturnus vulgaris Linnaeus, 1758 2010
Chordata Aves Passeriformes Sylviidae Acrocephalus palustris (Bechstein, 1798) 2006
Chordata Aves Passeriformes Sylviidae Hippolais icterina (Vieillot, 1817) 1998
Chordata Aves Passeriformes Sylviidae Phylloscopus collybita (Vieillot, 1817) 2000
Chordata Aves Passeriformes Sylviidae Phylloscopus sibilatrix (Bechstein, 1793) 1994
Chordata Aves Passeriformes Sylviidae Phylloscopus trochilus (Linnaeus, 1758) 2000
Chordata Aves Passeriformes Sylviidae Regulus ignicapillus (Temminck, 1820) 1998
Chordata Aves Passeriformes Sylviidae Regulus regulus (Linnaeus, 1758) 1999
Chordata Aves Passeriformes Sylviidae Sylvia atricapilla (Linnaeus, 1758) 2000
Chordata Aves Passeriformes Sylviidae Sylvia borin (Boddaert, 1783) 1998
Chordata Aves Passeriformes Sylviidae Sylvia communis Latham, 1787 2000
Chordata Aves Passeriformes Sylviidae Sylvia curruca (Linnaeus, 1758) 1994
Chordata Aves Passeriformes Troglodytidae Troglodytes troglodytes (Linnaeus, 1758) 2000
Chordata Aves Pelecaniformes Phalacrocoracidae Phalacrocorax carbo (Linnaeus, 1758) 2006
Chordata Aves Piciformes Picidae Dendrocopus major =Dendrocopos, (Linnaeus, 1758) 2006
Chordata Aves Piciformes Picidae Dryocopus martius (Linnaeus, 1758) 1997
Chordata Aves Piciformes Picidae Picus viridis Linnaeus, 1758 2000
Chordata Aves Podicipediformes Podicipedidae Tachybaptus ruficollis (Pallas, 1764) 1995
Chordata Aves Strigiformes Strigidae Aegolius funereus (Linnaeus, 1758) 2000
Chordata Aves Strigiformes Strigidae Asio flammeus (Pontoppidan, 1763) 2000
Chordata Aves Strigiformes Strigidae Asio otus (Linnaeus, 1758) 2008
Chordata Aves Strigiformes Strigidae Strix aluco Linnaeus, 1758 2006
Chordata Pisces Cypriniformes Cyprinidae Leuciscus cephalus 1928
Chordata Pisces Cypriniformes Cyprinidae Phoxinus phoxinus 1928
Chordata Pisces Salmoniformes Salmonidae Salmo trutta 1928
Chordata Pisces Scorpaeniformes Cottidae Cottus gobio 1928
Chordata Reptilia Squamata Anguidae Anguis fragilis 1983
Chordata Reptilia Squamata Colubridae Natrix natrix (Linnaeus, 1758) 1983
Missing Missing Acker Acker Acker 1930
Missing Missing Seehoehe Seehoehe Seehoehe 1920
Missing Missing Wiese Wiese Wiese 1910
Mollusca Gastropoda Pulmonata Carychiidae Carychium minimum Müller O.F.
Mollusca Gastropoda Pulmonata Clausiliidae Clausilia pumila Pfeiffer C.
Mollusca Gastropoda Pulmonata Helicidae Arianta arbustorum arbustorum Linnaeus
Mollusca Gastropoda Pulmonata Helicidae Helix pomatia Linne
Mollusca Gastropoda Pulmonata Hygromiidae Monachoides incarnatus incarnatus Müller
Mollusca Gastropoda Pulmonata Hygromiidae Trichia hispida hispida Linnaeus
Mollusca Gastropoda Pulmonata Hygromiidae Trichia sericea Draparnaud
Mollusca Gastropoda Pulmonata Hygromiidae Urticicola umbrosus umbrosus Pfeiffer C.
Mollusca Gastropoda Pulmonata Oxychilidae Oxychilus cellarius Müller
Mollusca Gastropoda Pulmonata Vertiginidae Columella edentula Draparnaud
Spermatophyta Dicotyledoneae Asteraceae Cirsium pannonicum (L. f.) Lk.
Spermatophyta Dicotyledoneae Caryophyllaceae Cerastium tenoreanum Ser. 1970
Spermatophyta Dicotyledoneae Celastraceae Evonymus verrucosa Scop.
Spermatophyta Dicotyledoneae Chenopodiaceae Atriplex sagittata Borkh. 2003
Spermatophyta Dicotyledoneae Chenopodiaceae Chenopodium strictum Roth 2003
Spermatophyta Dicotyledoneae Fabaceae Trifolium suaveolens Willd. 2003
Spermatophyta Dicotyledoneae Haloragidaceae Myriophyllum verticillatum L.
Spermatophyta Dicotyledoneae Hypericaceae Hypericum montanum L.
Spermatophyta Dicotyledoneae Polygonaceae Fallopia dumetorum (L.) Holub 2003
Spermatophyta Dicotyledoneae Ranunculaceae Actaea spicata L. 1970
Spermatophyta Monocotyledoneae Acoraceae Acorus calamus L.
Spermatophyta Monocotyledoneae Amaryllidaceae Leucojum vernum L. 1971
Spermatophyta Monocotyledoneae Liliaceae Lilium martagon L.
Spermatophyta Monocotyledoneae Orchidaceae Orchis militaris L.
Spermatophyta Monocotyledoneae Poaceae Panicum capillare L. 2003
Spermatophyta Monocotyledoneae Poaceae Puccinellia distans (L.) Parl. 2003
Arten gesamt: 186