Viridiplantae Bryophyta Musci Amblystegiaceae Drepanocladus

Drepanocladus revolvens (Sw.) Mönk.

back

Occurrences (1)