Reference

J.W. Runeberg (1893): Ett nytt fall af Balantidium coli – Finsk. Läkaresällsk. Handl. – 1893: 434 - 441.

back