Reference

Maria Wolska (1963): Morphology of the buccal apparatus in Balantidium coli (Malmsten 1875) [Budowa aparatu gebowego u Balantidium coli (Malmsten 1857)] – Acta Protozool. – 1: 147 - 152.

back