Reference

Anonymous (1873): Eisen- und BleipreiseCarinthia I63: 111 - 112.

back