Reference

Anonymous (1873): Eisen- und Bleipreise.Carinthia I63: 255 - 256.

back