Reference

Anonymous (1873): Eisen- und Bleipreise.Carinthia I63: 319 - 320.

back