Reference

Anonymous (1873): Eisen- und Bleipreise.Carinthia I63: 350 - 351.

back