Reference

Folco Giusti, Giuseppe Manganelli (1988): Notulae Malacologicae, XLIV. A neotype for Agriolimax caruanae POLLONERA 1891 (Pulmonata: Agriolimacidae) – Archiv für Molluskenkunde119: 235 - 240.

back