Reference

Reinhard Sutter, Jan Skyva (1992): Stenoptilia stigmatoides sp. n. aus der Slowakei (Insecta, Lepidoptera: Pterophoridae) – Reichenbachia29: 81 - 82.

back