Reference

Xin-Pu Wang, Hou-Hun Li, Shu-Xia Wang (2003): Study on the genus Clepsis Guenée, 1845 from China (Tortricidae)Nota lepidopterologica26: 47 - 57.

back