Reference

Kurt Grossenbacher, Burkhard Thiesmeier (2003): Handbuch der Reptilien und Amphibien Europas. Band 4 /IIA Schwanzlurche (Urodela) IIA Salam andridae II: Triturus 1 – Handbuch der Reptilien und Amphibien Europas4_II_a: 407 - 758.

back