Articles (3)

  • Leiostyla adolfi n. sp. (Gastropoda: Pulmonata: Pupillidae)Beata Maria Pokryszko
    Beata Maria Pokryszko (1991): Leiostyla adolfi n. sp. (Gastropoda: Pulmonata: Pupillidae) – Arch. Molluskenk. – 120(4-6: 155 - 162.
  • Leiostyla adolfi n. sp. (Gastropoda: Pulmonata: Pupillidae)Beata Maria Pokryszko
    Beata Maria Pokryszko (1991): Leiostyla adolfi n. sp. (Gastropoda: Pulmonata: Pupillidae) – Archiv für Molluskenkunde – 120: 155 - 162.
  • The Vertignidae of Poland (Gastropoda: Pulmonata: Pupolloidea) - a systematic monographBeata Maria Pokryszko
    Beata Maria Pokryszko (1990): The Vertignidae of Poland (Gastropoda: Pulmonata: Pupolloidea) - a systematic monograph – Annales Zoologici – 43: 133 - 257.