Acta Entomologica Slovenica

Series/Periodical/Journal: Acta Entomologica Slovenica

Editors: Dr. Andrej Gogala, E-Mail: agogala@pms-lj.si Dr. Martin Baehr (München), Dr. Jan Carnelutti (Ljubljana), Dr. Božidar Drovenik (Ljubljana), Dr. Werner Holzinger (Graz), Prof. Dr. Mladen Kucinic (Zagreb), Prof. Dr. Jože Macek (Ljubljana), Prof. Dr. Stanislav Trdan (Ljubljana), Dr. Carlo Morandini (Udine), Dr. Ignac Sivec (Ljubljana), Dr. Tomi Trilar (Ljubljana), Žarko Vrezec (Techn. Editor)
Publisher: Slovenian Entomological Society Stefan Michieli Bioloski institut J. Hadzija, ZRC SAZU Novi trg 5 SI-1000 LJUBLJANA SLOVENIA Slovenian Museum of Natural History Presernova 20, PO BOX 290 SI-1001 LJUBLJANA SLOVENIAURL: http://www.pms-lj.si/si/o-nas/arhiv-publikacij/acta-entomologica-slovenica
Contents: ACTA ENTOMOLOGICA SLOVENICA is the Journal of the Slovenian Entomological Society Štefan Michieli and the Slovenian Museum of Natural History. It publishes original scientific works, overview articles, and book reviews in the field of Entomology. Two issues are published a year.

back

Articles (18)

 • Al Vrezec (2001): Description of the new subspecies Anophthalmus pretneri ceji (Coleoptera: Carabidae: Trechinae) from Slovenia Opis nove podvrste Anophthalmus pretneri ceji (Coleoptera: Carabidae: Trechinae) iz Slovenije – Acta Entomologica Slovenica – 9: 5 - 12.
 • Marco Bognolo (2001): Anophthalmus spectabilis vrhoveci ssp. n. from Kacna Jama (Slovenia) (Coleoptera: Carabidae) Anophthalmus spectabilis vrhoveci ssp. n. iz Kacne jame (Slovenija) (Coleoptera: Carabidae) – Acta Entomologica Slovenica – 9: 13 - 20.
 • Mirto Etonti [Etoni] (2001): Pretneria droveniki sp. n. della Slovenia occ. (Coleoptera: Cholevidae: Leptodirinae) Pretneria droveniki sp. n. iz zahodne Slovenije (Coleoptera: Cholevidae: Leptodirinae) – Acta Entomologica Slovenica – 9: 21 - 26.
 • Andrej Kapla (2001): Favna jamskih hroscev v jami Stangovc (Kisovec, osrednja Slovenija) Fauna of cave beetles from cave Stangovc (Kisovec, Central Slovenia) – Acta Entomologica Slovenica – 9: 27 - 33.
 • Bill P. Stark, Ignac Sivec (2001): Systematic notes on Plecoptera: Anacroneuria proxima Klapálek (Plecoptera: Perlidae) Taksonomski zapiski o vrbnicah: Anacroneuria proxima Klapálek (Plecoptera: Perlidae) – Acta Entomologica Slovenica – 9: 35 - 37.
 • Werner E. Holzinger, Gabrijel Seljak (2001): New records of planthoppers and leafhoppers from Slovenia, with a checklist of hitherto recorded species (Hemiptera: Auchenorrhyncha) Novi podatki o favni skrzatov Slovenije s seznamom doslej ugotovljenih vrst (Hemiptera: Auchenorrhyncha) – Acta Entomologica Slovenica – 9: 39 - 66.
 • Suvad Lelo, A. Sofradzija (2001): Sex ratio of Leptidea sinapis Linnaeus, 1758 (Lepidoptera: Pieridae) and some other species within populations in the broad area of Sarajevo Spolni delezi pri vrsti Leptidea sinapis Linnaeus, 1758 (Lepidoptera: Pieridae) in nekaj drugih vrstah metuljev v populacijah sirse okolice Sarajeva – Acta Entomologica Slovenica – 9: 67 - 82.
 • Mesovelia vittigera Horváth and Microvelia pygmaea (Dufour) (Heteroptera: Gerromorpha) in Croatia…Petr Kment
  Petr Kment (2001): Mesovelia vittigera Horváth and Microvelia pygmaea (Dufour) (Heteroptera: Gerromorpha) in Croatia Mesovelia vittigera Horváth in Microvelia pygmaea (Dufour) (Heteroptera: Gerromorpha) na Hrvaskem – Acta Entomologica Slovenica – 9: 80.
 • Alojz Kajzer (2001): Prispevek k poznavanju vodnih hroscev (Coleoptera: Hydrocanthares) Slovenije in dela Balkana Favnisticni zapiski / Faunistical notes – Acta Entomologica Slovenica – 9: 83 - 99.
 • Savo Brelih, Tomi Trilar (2001): Ceratophyllus (Monopsyllus) carniolicus, new flea species from the family Ceratophyllidae (Siphonaptera) Ceratophyllus (Monopsyllus) carniolicus, nova vrsta bolhe iz druzine Ceratophyllidae (Siphonaptera) – Acta Entomologica Slovenica – 9: 105 - 111.
 • Marco Bognolo, Bojan Kofler (2001): Pretneria metkae mirae ssp. n. from Mount Prisojnik, Slovenia (Coleoptera: Cholevidae) Pretneria metkae mirae ssp. n. s Prisojnika (Coleoptera: Cholevidae) – Acta Entomologica Slovenica – 9: 113 - 118.
 • Bill P. Stark, Maria del Carmen Zúniga, Ignac Sivec (2001): Descriptions of Anacroneuria spp. (Plecoptera: Perlidae) from the upper Rio Amazonas drainage, Colombia and Peru Opisi vrst iz rodu Anacroneuria (Plecoptera: Perlidae) z zgornjega dela porecja Amazonke v Kolumbiji in Peruju – Acta Entomologica Slovenica – 9: 119 - 122.
 • Dmitry Obydov (2001): A natural hybrid between Carabus (Cratocarabus) jakobsoni Semenov, 1908 and Carabus (Cratocechenus) elisabethae Semenov, 1908 (Coleoptera: Carabidae) Naravni krizanec med vrstama Carabus (Cratocarabus) jakobsoni Semenov, 1908 in Carabus (Cratocechenus) elisabethae Semenov, 1908 (Coleoptera: Carabidae) – Acta Entomologica Slovenica – 9: 123 - 127.
 • Gorazd Urbanic (2001): Contribution to the knowledge of caddisflies of the reservoir Ledavsko jezero, NE Slovenia (Trichoptera) Prispevek k poznavanju mladoletnic Ledavskega jezera, SV Slovenija (Trichoptera) – Acta Entomologica Slovenica – 9: 129 - 134.
 • Heinz Habeler (2001): Das zahlenmäßige Inventar an Schmetterlingen in den Höhenstufen von Slowenien (Lepidoptera) Stevilcnost vrst metuljev po stopnjah nadmorske visine v Sloveniji (Lepidoptera) – Acta Entomologica Slovenica – 9: 135 - 139.
 • Zeljko Predovnik (2001): Prispevek k poznavanju steklokrilcev (Lepidoptera: Sesiidae) v Sloveniji Contribution to the knowledge of clearwing moths (Lepidoptera: Sesiidae) of Slovenia – Acta Entomologica Slovenica – 9: 141 - 151.
 • Bozidar Drovenik (2001): Zanimivosti in novosti v favni snezenk (Coleoptera: Cantharidae) Slovenije New records of Cantharidae (Coleoptera) in Slovenia – Acta Entomologica Slovenica – 9: 153 - 167.
 • Vladimir T. Krpac, Ante Vujic, S. Simic, Snezana Radenkovic (2001): Contribution to the knowledge of hoverflies (Diptera: Syrphidae) of Macedonia Prispevek k poznavanju muh trepetavk Makedonije (Diptera: Syrphidae) – Acta Entomologica Slovenica – 9: 169 - 174.