Verhandlungen der Naturforschenden Gesellschaft zu Basel

Series/Periodical/Journal: Verhandlungen der Naturforschenden Gesellschaft zu Basel

Publisher:
Naturforschende Gesellschaft in Basel
c/o Manuel Kammermann
St. Galler-Ring 50
4055 Basel, Schweiz
E-Mail:info@ngib.ch
URL: http://www.ngib.ch/

back

Articles (9)