Viridiplantae Spermatophyta Dicotyledoneae Campanulaceae Campanula

Campanula bertolae Colla ssp. xylorrhiza (O. Schwarz) Podl.

back

Occurrences (11)