Metazoa Arthropoda Insecta Lepidoptera Geometridae Colostygia

Colostygia pectinataria (Knoch, 1781)

back

Occurrences (139)