Viridiplantae Spermatophyta Dicotyledoneae Saxifragaceae Saxifraga

Saxifraga oppositifolia L. ssp. oppositifolia

back

Occurrences (2)