Reference

Natalia Yu Beshko, Kamiljon Sh. Tojibaev, Avazbek R. Avazbek R. Batoshov (2013): Tulips of the Nuratau Mountains and South-Eastern Kyzylkum (Uzbekistan)Stapfia0099: 198 - 204.

back