Scopolia, Journal of the Slovenian Museum of Natural History, Ljubljana

Series/Periodical/Journal: Scopolia, Journal of the Slovenian Museum of Natural History, Ljubljana

Editors: Boris Krystufek, E-Mail: Boris Krystufek
Publisher: Slovenian Museum of Natural History, Presernova 20, PO.B 290, SI-1001 Ljubljana, Slovenia
Contents: Downloadseite des Herausgebers: http://www.pms-lj.si/si/o-nas/arhiv-publikacij/scopolia
Publication interval: at least twice a year, 600 copies per issue

back

Articles (132)

 • Breda Mirtic (2006): Predgovor. – Scopolia, Journal of the Slovenian Museum of Natural History, Ljubljana – Suppl_3: 9 - 10.
 • Uros Herlec (2006): Minerali v rudiscih. – Scopolia, Journal of the Slovenian Museum of Natural History, Ljubljana – Suppl_3: 13 - 14.
 • Uros Herlec, Bojan Rezun, Aleksander Recnik, Feliks Poljanec (2006): Rudisce zivega srebra v Idriji. – Scopolia, Journal of the Slovenian Museum of Natural History, Ljubljana – Suppl_3: 15 - 27.
 • Alojzij Pavel Florjancic (2006): Sentanski rudnik zivega srebra. – Scopolia, Journal of the Slovenian Museum of Natural History, Ljubljana – Suppl_3: 28 - 31.
 • Miha Jersek, Uros Herlec, Breda Mirtic, Mirjan Zorz, Meta Dobnikar, Suzana Fajmut Strucl, Franc Krivograd (2006): Minerali meziskih rudisc. – Scopolia, Journal of the Slovenian Museum of Natural History, Ljubljana – Suppl_3: 32 - 51.
 • Uros Herlec, Mirko Dolinsek, Andraz Gersak, Mateja Jemec, Sabina Kramar (2006): Minerali zilnih rudisc v Posavskih gubah in rudnika Sitarjevec pri Litiji. – Scopolia, Journal of the Slovenian Museum of Natural History, Ljubljana – Suppl_3: 52 - 65.
 • Uros Herlec, Miha Jersek (2006): Minerali rudisca Knapovze. – Scopolia, Journal of the Slovenian Museum of Natural History, Ljubljana – Suppl_3: 66 - 67.
 • Uros Herlec, Mirjan Zorz (2006): Antimonit med Trojanami in Znojilami. – Scopolia, Journal of the Slovenian Museum of Natural History, Ljubljana – Suppl_3: 68 - 72.
 • Uros Herlec, Miha Jersek, Milan Bidovec, Stane Lamovsek (2006): Antimonovo rudisce Lepa Njiva. – Scopolia, Journal of the Slovenian Museum of Natural History, Ljubljana – Suppl_3: 73 - 77.
 • Renato Vidrih, Vasja Mikuz (2006): Minerali Savskih jam in okolice. – Scopolia, Journal of the Slovenian Museum of Natural History, Ljubljana – Suppl_3: 78 - 83.
 • Zmago Zorz (2006): Remsnik in njegovi minerali. – Scopolia, Journal of the Slovenian Museum of Natural History, Ljubljana – Suppl_3: 84 - 88.
 • Franc Pajtler, Meta Dobnikar, Uros Herlec (2006): Minerali rudisca Okoska Gora na Pohorju. – Scopolia, Journal of the Slovenian Museum of Natural History, Ljubljana – Suppl_3: 89 - 96.
 • Franc Pajtler (2006): Pirit iz Janezovega grabna na Pohorju. – Scopolia, Journal of the Slovenian Museum of Natural History, Ljubljana – Suppl_3: 97 - 100.
 • Alojzij Pavel Florjancic (2006): Uranovo rudisce Zirovski vrh. – Scopolia, Journal of the Slovenian Museum of Natural History, Ljubljana – Suppl_3: 101 - 105.
 • Uros Herlec (2006): Bakrova orudenja v grödenskih plasteh in v rudiscu Skofje pri Cerknem. – Scopolia, Journal of the Slovenian Museum of Natural History, Ljubljana – Suppl_3: 106 - 111.
 • Zmago Zorz, Davorin Preisinger, Gernot Wiessensteiner, Uros Herlec (2006): Bakrovi in baritovi rudni pojavi na Po?ivalniku in v Dolzanovi soteski. – Scopolia, Journal of the Slovenian Museum of Natural History, Ljubljana – Suppl_3: 112 - 115.
 • Uros Herlec, Zmago Zorz, Davorin Preisinger, Gernot Wiessensteiner (2006): Polimetalni rudni pojavi pod Stegovnikom, Rusem, Fevcem in Virnikovim Grintavcem. – Scopolia, Journal of the Slovenian Museum of Natural History, Ljubljana – Suppl_3: 116 - 118.
 • Uros Herlec, Renato Vidrih (2006): Manganova orudenja v Sloveniji. – Scopolia, Journal of the Slovenian Museum of Natural History, Ljubljana – Suppl_3: 119 - 124.
 • Renato Vidrih (2006): Minerali karavanskega predora. – Scopolia, Journal of the Slovenian Museum of Natural History, Ljubljana – Suppl_3: 125 - 127.
 • Vilko Rifel, Uros Herlec (2006): Minerali v Rudniku kaolina Crna pri Kamniku. – Scopolia, Journal of the Slovenian Museum of Natural History, Ljubljana – Suppl_3: 128 - 131.
 • Bogoljub Anicic, Miha Jersek, Franc Pajtler (2006): Minerali na juznem pobocju Rudnice in v bliznji okolici. – Scopolia, Journal of the Slovenian Museum of Natural History, Ljubljana – Suppl_3: 132 - 135.
 • Mirjan Zorz, Vasja Mikuz (2006): Melit iz premogovnika Trbovlje. – Scopolia, Journal of the Slovenian Museum of Natural History, Ljubljana – Suppl_3: 136 - 137.
 • Miha Jersek (2006): Kalcitonosna Slovenija. – Scopolia, Journal of the Slovenian Museum of Natural History, Ljubljana – Suppl_3: 141.
 • Miha Jersek, Peter Urbanija, Davorin Preisinger, Vili Rakovc, France Stare (2006): Kristall kalcita iz kamnolomov v okolici Krope na Gorenjskem. – Scopolia, Journal of the Slovenian Museum of Natural History, Ljubljana – Suppl_3: 143 - 148.
 • Davorin Preisinger, Miha Jersek (2006): Veliki kristali kalcita z Jelovice. – Scopolia, Journal of the Slovenian Museum of Natural History, Ljubljana – Suppl_3: 149 - 151.
 • Renato Vidrih, Vili Rakovc (2006): Kalcit s Straze pri Bledu. – Scopolia, Journal of the Slovenian Museum of Natural History, Ljubljana – Suppl_3: 152 - 153.
 • Renato Vidrih, Uros Herlec (2006): Nahajalisca bobovca v predgorju Julijskih Alp. – Scopolia, Journal of the Slovenian Museum of Natural History, Ljubljana – Suppl_3: 154 - 157.
 • Renato Vidrih, Vili Rakovc, Miha Jersek (2006): Dolomit in kalcit iz Hotovelj. – Scopolia, Journal of the Slovenian Museum of Natural History, Ljubljana – Suppl_3: 158 - 159.
 • Matija Kriznar, Damjan Zupancic, Miha Jersek (2006): Kalcit iz kamnoloma Hrastenice. – Scopolia, Journal of the Slovenian Museum of Natural History, Ljubljana – Suppl_3: 160 - 161.
 • Jure Zalohar, Miha Jersek (2006): Kalcit iz kamnoloma Povodje. – Scopolia, Journal of the Slovenian Museum of Natural History, Ljubljana – Suppl_3: 162 - 166.
 • Miha Jersek, Mirjan Zorz, Vili Podgorsek, Vili Rakovc, Franc Pajtler (2006): Kalcit in markazit iz kamnoloma Velika Piresica. – Scopolia, Journal of the Slovenian Museum of Natural History, Ljubljana – Suppl_3: 167 - 174.
 • Uros Herlec, Goran Schmidt (2006): Piritiziran kalcit iz Zeleznega pri Veliki Piresici. – Scopolia, Journal of the Slovenian Museum of Natural History, Ljubljana – Suppl_3: 175 - 176.
 • Miha Jersek, Vili Podgorsek (2006): Kalcit in markazit v kamnolomu Pecovnik. – Scopolia, Journal of the Slovenian Museum of Natural History, Ljubljana – Suppl_3: 177 - 179.
 • Miha Jersek, Franc Pajtler (2006): Kalcit iz kamnoloma Liboje. – Scopolia, Journal of the Slovenian Museum of Natural History, Ljubljana – Suppl_3: 180 - 181.
 • Vili Podgorsek, Miha Jersek (2006): Kalcit iz Tremerij pri Laskem. – Scopolia, Journal of the Slovenian Museum of Natural History, Ljubljana – Suppl_3: 182 - 183.
 • Franc Pajtler, Miha Jersek (2006): Minerali iz kamnoloma Stranice pri Slovenskih Konjicah. – Scopolia, Journal of the Slovenian Museum of Natural History, Ljubljana – Suppl_3: 184 - 186.
 • Aleksander Recnik (2006): Kalcit in markazit iz Sentjurja pri Celju. – Scopolia, Journal of the Slovenian Museum of Natural History, Ljubljana – Suppl_3: 187 - 190.
 • Vili Podgorsek (2006): Dolomit in kalcit v Gajskovem kamnolomu na Bocu. – Scopolia, Journal of the Slovenian Museum of Natural History, Ljubljana – Suppl_3: 191.
 • Nadja Zupan Hajna (2006): Siga v kraskih jamah. – Scopolia, Journal of the Slovenian Museum of Natural History, Ljubljana – Suppl_3: 192 - 203.
 • Zeljko Pogacnik, Miha Jersek, Vili Podgorsek, Marjetka Kardelj (2006): Kalcit iz kamnoloma Crnotice. – Scopolia, Journal of the Slovenian Museum of Natural History, Ljubljana – Suppl_3: 204 - 206.
 • Miha Jersek, Marjetka Kardelj (2006): Kalcit iz kamnoloma Mali Medvejk pri Sezani. – Scopolia, Journal of the Slovenian Museum of Natural History, Ljubljana – Suppl_3: 207 - 208.
 • Davorin Preisinger, Uros Herlec, France Stare, Miha Jersek (2006): Kalcit in aragonit izpod Stegovnika. – Scopolia, Journal of the Slovenian Museum of Natural History, Ljubljana – Suppl_3: 209 - 211.
 • Davorin Preisinger (2006): Aragonitni jezki v Ravenski in Kamniski jami. – Scopolia, Journal of the Slovenian Museum of Natural History, Ljubljana – Suppl_3: 212 - 214.
 • Vili Podgorsek (2006): Fluorescirajoci kalcit iz kamnoloma pri Stahovici. – Scopolia, Journal of the Slovenian Museum of Natural History, Ljubljana – Suppl_3: 215.
 • Nadja Zupan Hajna (2006): Sadrini kristali v kraski jami juzno od Velenja. – Scopolia, Journal of the Slovenian Museum of Natural History, Ljubljana – Suppl_3: 216 - 218.
 • Uros Herlec, France Stare, Miha Jersek, Nadja Zupan Hajna (2006): Kristall sadre v preperini oligocenskih klastitov iz jamskih sedimentov v Bohinju. – Scopolia, Journal of the Slovenian Museum of Natural History, Ljubljana – Suppl_3: 219 - 222.
 • Uros Herlec, Renato Vidrih (2006): Lehnjak. – Scopolia, Journal of the Slovenian Museum of Natural History, Ljubljana – Suppl_3: 223 - 228.
 • Mirjan Zorz (2006): Povrsinske najdbe. – Scopolia, Journal of the Slovenian Museum of Natural History, Ljubljana – Suppl_3: 231 - 232.
 • Renato Vidrih, Vasja Mikuz (2006): Pirit v Dolzanovi soteski. – Scopolia, Journal of the Slovenian Museum of Natural History, Ljubljana – Suppl_3: 233 - 235.
 • Uros Herlec, Petra Souvent, Miha Jersek (2006): Minerali ravenskih pegmatitov. – Scopolia, Journal of the Slovenian Museum of Natural History, Ljubljana – Suppl_3: 236 - 240.
 • Mirjan Zorz, Uros Herlec, Gregor Kobler (2006): Dobrova pri Dravogradu - izvorno nahajalisce dravita. – Scopolia, Journal of the Slovenian Museum of Natural History, Ljubljana – Suppl_3: 241 - 244.
 • Mirijam Vrabec, Vili Podgorsek, Zmago Zorz (2006): Minerali pohorskih eklogitov. – Scopolia, Journal of the Slovenian Museum of Natural History, Ljubljana – Suppl_3: 245 - 250.
 • Vili Podgorsek, Jure Kuzman, Uros Herlec (2006): Minerali iz okolice Tinjske gore na juznem Pohorju. – Scopolia, Journal of the Slovenian Museum of Natural History, Ljubljana – Suppl_3: 251 - 256.
 • Zmago Zorz (2006): Granati in drugi minerali na severnih pobocjih Malih Kop na Pohorju. – Scopolia, Journal of the Slovenian Museum of Natural History, Ljubljana – Suppl_3: 257 - 259.
 • Zmago Zorz (2006): Minerali iz Puscave na Pohorju. – Scopolia, Journal of the Slovenian Museum of Natural History, Ljubljana – Suppl_3: 260 - 261.
 • Zmago Zorz (2006): Minerali alpskih razpok na severnem Pohorju in Kobanskem. – Scopolia, Journal of the Slovenian Museum of Natural History, Ljubljana – Suppl_3: 262 - 264.
 • Vili Podgorsek, Franc Golob, Uros Herlec (2006): Minerali iz kamnolomov pri Cezlaku na Pohorju. – Scopolia, Journal of the Slovenian Museum of Natural History, Ljubljana – Suppl_3: 265 - 270.
 • Vili Podgorsek, Franc Golob (2006): Minerali v kamnolomu skrilja v Koritnem nad Oplotnico. – Scopolia, Journal of the Slovenian Museum of Natural History, Ljubljana – Suppl_3: 271 - 277.
 • Vili Podgorsek (2006): Nahajalisce epidota Frajhajm na Pohorju. – Scopolia, Journal of the Slovenian Museum of Natural History, Ljubljana – Suppl_3: 278 - 279.
 • Franc Pajtler (2006): Minerali v Bistriskem Vintgarju. – Scopolia, Journal of the Slovenian Museum of Natural History, Ljubljana – Suppl_3: 280 - 282.
 • Vili Podgorsek, Uros Herlec (2006): Minerali v Donikovem kamnolomu na Pohorju. – Scopolia, Journal of the Slovenian Museum of Natural History, Ljubljana – Suppl_3: 283 - 289.
 • Zmago Zorz (2006): Minerali Bistriskega jarka in Vudovega potoka. – Scopolia, Journal of the Slovenian Museum of Natural History, Ljubljana – Suppl_3: 290 - 292.
 • Zmago Zorz (2006): Minerali Kosenjaka. – Scopolia, Journal of the Slovenian Museum of Natural History, Ljubljana – Suppl_3: 293 - 294.
 • Zmago Zorz (2006): Stavrolit in spremljajoci minerali v regionalnometamorfnih kamninah. – Scopolia, Journal of the Slovenian Museum of Natural History, Ljubljana – Suppl_3: 295 - 296.
 • Renato Vidrih, Mirjan Zorz (2006): Kremen iz okolice Crnega vrha pri Polhovem Gradcu. – Scopolia, Journal of the Slovenian Museum of Natural History, Ljubljana – Suppl_3: 297 - 299.
 • Vili Rakovc, Renato Vidrih (2006): Cadavci z Zirovskega vrha. – Scopolia, Journal of the Slovenian Museum of Natural History, Ljubljana – Suppl_3: 300 - 301.
 • Vili Rakovc, Renato Vidrih, Aleksander Recnik (2006): Iglicasti kristali kremena iz Zadobja. – Scopolia, Journal of the Slovenian Museum of Natural History, Ljubljana – Suppl_3: 302 - 303.
 • Renato Vidrih, Vili Rakovc (2006): Karbonatne konkrecije pri Sovodnju. – Scopolia, Journal of the Slovenian Museum of Natural History, Ljubljana – Suppl_3: 304 - 306.
 • Mirjan Zorz, Vili Rakovc (2006): Fluorit in spremljajo?i minerali z Osojnika pod Blegosem. – Scopolia, Journal of the Slovenian Museum of Natural History, Ljubljana – Suppl_3: 307 - 313.
 • Renato Vidrih, Vili Rakovc, Uros Herlec (2006): Samorodno zveplo in drugi minerali iz Raceve pri zireh. – Scopolia, Journal of the Slovenian Museum of Natural History, Ljubljana – Suppl_3: 314 - 317.
 • Renato Vidrih, Vili Rakovc (2006): Kalcitovi dvojcki iz Selc. – Scopolia, Journal of the Slovenian Museum of Natural History, Ljubljana – Suppl_3: 318 - 320.
 • Renato Vidrih, Vili Rakovc (2006): Kalcit iz okolice Gorenjih Jazen. – Scopolia, Journal of the Slovenian Museum of Natural History, Ljubljana – Suppl_3: 321 - 322.
 • Mirjan Zorz, Vojko Pavcic (2006): Kalcit iz Kurje doline v Kamniski Bistrici. – Scopolia, Journal of the Slovenian Museum of Natural History, Ljubljana – Suppl_3: 323 - 324.
 • Miha Jersek, Zmago Zorz, Vilko Rifel (2006): Kalciti na Raduhi. – Scopolia, Journal of the Slovenian Museum of Natural History, Ljubljana – Suppl_3: 325.
 • Renato Vidrih, Vili Rakovc (2006): Barit, kalcit in pirit iz Rove pri Radomljah. – Scopolia, Journal of the Slovenian Museum of Natural History, Ljubljana – Suppl_3: 326 - 327.
 • Zeljko Habl, Mirjan Zorz, Gregor Kobler (2006): Najdba kremenov na Hrastniku. – Scopolia, Journal of the Slovenian Museum of Natural History, Ljubljana – Suppl_3: 328 - 332.
 • Mirjan Zorz (2006): Posebnezi in njihovi spremljevalci s Hrastnika pri Skofji Loki. – Scopolia, Journal of the Slovenian Museum of Natural History, Ljubljana – Suppl_3: 333 - 342.
 • Vojko Pavcic, Aleksander Recnik (2006): Kristali kremena z roznato conarno rastjo z Zakladnika pri Bitnjah. – Scopolia, Journal of the Slovenian Museum of Natural History, Ljubljana – Suppl_3: 343 - 344.
 • France Stare, Uros Herlec (2006): Kremenovi kristali in okremenjeni ter limonitizirani fosili v okolici Crngroba. – Scopolia, Journal of the Slovenian Museum of Natural History, Ljubljana – Suppl_3: 345 - 347.
 • Uros Herlec, France Stare, Aleksander Recnik, Mirjan Zorz (2006): Nastanek in znacilnosti kremenovih in drugih kristalov pri Crngrobu. – Scopolia, Journal of the Slovenian Museum of Natural History, Ljubljana – Suppl_3: 348 - 355.
 • Matija Kriznar, Vili Rakovc, Uros Herlec (2006): Kremenovi in dolomitovi kristali med Skofjo Loko in Soro. – Scopolia, Journal of the Slovenian Museum of Natural History, Ljubljana – Suppl_3: 356 - 357.
 • Vili Rakovc, Renato Vidrih (2006): Roznati conami kremen iz grödenskih plasti pri Zireh. – Scopolia, Journal of the Slovenian Museum of Natural History, Ljubljana – Suppl_3: 358 - 359.
 • Zmago Zorz (2006): Zeoliti in geode na Smrekovcu. – Scopolia, Journal of the Slovenian Museum of Natural History, Ljubljana – Suppl_3: 360 - 362.
 • Polona Kralj, Mojca Bedjanic, Ludvik Penhofer, Aleksander Recnik (2006): Minerali bazaltnih tufov in tufitov pri Gradu na Gorickem. – Scopolia, Journal of the Slovenian Museum of Natural History, Ljubljana – Suppl_3: 363 - 365.
 • Ludvik Penhofer, Miha Jersek (2006): Minerali iz kamnoloma Sotina. – Scopolia, Journal of the Slovenian Museum of Natural History, Ljubljana – Suppl_3: 366 - 367.
 • Mirjan Zorz, Vasja Mikuz, Gregor Kobler (2006): Minerali septarij pri Gornjem Strihovcu. – Scopolia, Journal of the Slovenian Museum of Natural History, Ljubljana – Suppl_3: 368 - 383.
 • Danijel Kren (2006): Nova nahajalisca septarij v Slovenskih Goricah. – Scopolia, Journal of the Slovenian Museum of Natural History, Ljubljana – Suppl_3: 384 - 387.
 • Bozo Stojanovic, Uros Herlec (2006): Septarije iz Hlapja v Slovenskih goricah. – Scopolia, Journal of the Slovenian Museum of Natural History, Ljubljana – Suppl_3: 388.
 • Franc Golob (2006): Septarije z Boria pri Ptuju. – Scopolia, Journal of the Slovenian Museum of Natural History, Ljubljana – Suppl_3: 389.
 • Franc Golob (2006): Cevaste in piritne konkrecije pri Vranskem. – Scopolia, Journal of the Slovenian Museum of Natural History, Ljubljana – Suppl_3: 390.
 • Jure Zalohar (2006): Mineralizirane konkrecije Tunjiskega gricevja. – Scopolia, Journal of the Slovenian Museum of Natural History, Ljubljana – Suppl_3: 391 - 392.
 • Aleksander Recnik, Mirjan Zorz, Franc Golob, Vili Podgorsek (2006): Minerali na trasi avtoceste med Vranskim in Lukovico. – Scopolia, Journal of the Slovenian Museum of Natural History, Ljubljana – Suppl_3: 393 - 395.
 • Mirjan Zorz (2006): Zolta druscina z Bostajevega hriba. – Scopolia, Journal of the Slovenian Museum of Natural History, Ljubljana – Suppl_3: 396 - 401.
 • Renato Vidrih, Vili Rakovc (2006): Kremen, rutil in siderit iz Krasnje. – Scopolia, Journal of the Slovenian Museum of Natural History, Ljubljana – Suppl_3: 402 - 405.
 • Mirjan Zorz (2006): Kremenovi kristali pri Zagradiscu. – Scopolia, Journal of the Slovenian Museum of Natural History, Ljubljana – Suppl_3: 406 - 409.
 • Miha Jersek, Mirjan Zorz (2006): Kremen iz okolice Cerknice. – Scopolia, Journal of the Slovenian Museum of Natural History, Ljubljana – Suppl_3: 410 - 412.
 • Mirjan Zorz (2006): Od kremena do kremena med Grosupljem in Rasico na Dolenjskem. – Scopolia, Journal of the Slovenian Museum of Natural History, Ljubljana – Suppl_3: 413 - 417.
 • Vili Podgorsek (2006): Kremen na Dobrini. – Scopolia, Journal of the Slovenian Museum of Natural History, Ljubljana – Suppl_3: 418 - 421.
 • Franc Golob (2006): Kremenovi kristali v osrednjih Halozah. – Scopolia, Journal of the Slovenian Museum of Natural History, Ljubljana – Suppl_3: 422 - 427.
 • Franc Pajtler, Vili Podgorsek (2006): Kalcit in kremen iz Starega Gradu pri Makolah. – Scopolia, Journal of the Slovenian Museum of Natural History, Ljubljana – Suppl_3: 428 - 429.